6Aika-städerna söker partner för serviceutveckling

27.9.2017 kl. 10.18

6Aika-städerna, däribland Esbo, söker partner för att skapa idéer och utveckla nya smarta tjänster och lösningar i de sex största städerna i Finland.

På hösten är ämnesområdena

  • lösningar för hållbar utveckling
  • tjänster som främjar välfärd
  • servicehelheter som stöder företagens tillväxt

I projekten inom hållbar utveckling utvecklas smarta, resurseffektiva och koldioxidsnåla tjänster. Projekt söks för byggande, användning av lokaler, energiproduktion och energieffektivitet, trafik och kretsloppsekonomi. Städerna fungerar som utvecklingsmiljöer för projekten.

I välfärdsprojekt främjas kommuninvånarnas välfärd och aktivitet. Tjänster och lösningar som uppstår i projekten utvecklas och testas i autentiska miljöer.

Målet med projekten kring servicehelheter som stöder företagens tillväxt är att det i städerna uppstår servicehelheter som hjälper företag i frågor som gäller grundandet, utökandet av affärsverksamheten och kommersialiseringen av innovationer.

Ny affärsverksamhet genom att testa konkreta modeller

Av projekten förväntas särskilt:

  • Ett av huvudmålen i projekten är att skapa ny affärsverksamhet för företag.
  • I projekten testas konkreta lösningar och tjänster i praktiken.
  • Projekten utnyttjar resultat från tidigare 6Aika-projekt, såsom data från olika utvecklingsobjekt, metoder för samutveckling och befintliga innovationsplattformar.
  • I alla projekt ska finnas deltagare från minst två av de sex största städerna.

6Aika stöder bäst den gemensamma utvecklingen av städerna

Från de tidigare ansökningsomgångarna har man lärt sig att 6Aika inte lämpar sig för all utveckling och att det ska ses i en vidare omfattning än bara som ett finansieringsinstrument.

För det första ska all utveckling stöda Berättelsen om Esbo. För det andra lämpar sig 6Aika bäst för sådan utveckling i vilken samarbetet mellan städerna är särskilt värdefullt och naturligt.

Till exempel trafiklösningar kan granskas för ett mer omfattande område än bara inom kommungränserna.

Å andra sidan är till exempel frågor gällande dataanalys och dataskydd så betydande och mångsidiga att det lönar sig att granska och lösa dem i samarbete mellan flera olika aktörer, möjligen på nationell nivå.

Företagssamarbete och nya metoder för samutveckling är en central del av 6Aika-strategin. Goda projekt stöder utvecklingen av staden och skapar samtidigt ny affärsverksamhet för företagen.  

Esbos koordinator ger respons på idéer

Ta gärna kontakt med 6Aika-stadskoordinatorn om du vill ha respons på hur din utvecklingsidé lämpar sig för 6Aika-ansökningen. Sökandena kan vara forsknings- och utbildningsorganisationer, regionala utvecklingsorganisationer, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar och andelslag.

Du kan få stöd för att projektifiera din idé, för att identifiera ramvillkoren för finansieringen och för att söka partner om du ännu inte har ett nätverk.

Ansökningsprocessen kortfattat

  • 27.10 senast kl. 14 ska man lämna in idéerna till Nylands förbund (ett enkelt idépapper)
  • i november–december sparras de som kommit vidare från idéskedet
  • 19.1.2018 slutar den egentliga ansökningstiden

Ytterligare upplysningar

Johanna Lyytikäinen
Esbos 6Aika-stadskoordinator
johanna.lyytikainen@esbo.fi
tfn 040 723 1833

6Aika.fi (på finska)
Uudenmaanliitto.fi (på finska)

6Aika

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Hävkraft från EU