Åbovägen blir tillfälligt enfilig i Alberga

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-09-2020 kl. 15.15

Byggandet av Spårjokern påverkar trafikarrangemangen i Alberga. Åbovägen kommer att vara smalare väster om Ring I, norr om stationen 14.9–31.12.2020.

Vid Alberga station byggs ett avloppsrör för dagvattnet under banan. För röret grävs schakt både på Albergaplanen och på Åbovägen.

Filerna närmast järnvägen tas tillfälligt ur bruk på en sträcka av ungefär hundra meter. Kvar blir en fil i vardera riktningen. Filerna för dem som svänger till Ring I förblir i bruk. Var beredd på trafikstockning.

Nyheten på Spårjokerns webbplats: https://raidejokeri.info/liikennejarjestelyt/leppavaarassa-porataan-iso-hulevesiputki-junaradan-ali-turuntie-kapenee-14-9-alkaen-kaksikaistaiseksi-keha-in-lansipuolella