Anbudsbegäran om boende med stöd dygnet runt för personer med funktionsnedsättning har publicerats

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
26-11-2020 kl. 16.25

Esbo stad har tillsammans med Kyrkslätts kommun publicerat en anbudsbegäran om upphandling av långvarigt boende med stöd dygnet runt för personer med funktionsnedsättning. Tjänsteproducenterna kan lämna anbud till 10.12.2020 kl. 12.

Föremålet för upphandlingen är boende med stöd dygnet runt för personer med funktionsnedsättning samt för personer med autismspektrumtillstånd.

Vid beredningen av upphandlingen har man hört tjänsteproducenterna, rådet för personer med funktionsnedsättning samt invånarna och personalen i boendeenheterna.

Esbo stad publicerade våren 2020 tillsammans med kommunerna i västra Nyland en anbudsbegäran om upphandling av boende med stöd dygnet runt för personer med funktionsnedsättning 2873/2019. Beställaren avbröt 23.6.2020 konkurrensutsättningen om långvarigt boende.

Vi uppmuntrar tjänsteproducenterna att delta i upphandlingen för att uppnå ett mångsidigt tjänsteutbud. Målet är att inleda en ny avtalsperiod från 1.3.2021 med de tjänsteproducenter som valts.

Fler alternativ för klienterna

Det centrala målet med upphandlingen är att förbättra den regionala tillgången till boendetjänster. Vid valet av boendetjänster är det viktigt att beakta klientens fördel, funktionsförmåga, helhetssituation och åsikt. Tjänsterna anpassas efter klientens livssituation och behov. Tjänsterna beaktar klientens resurser och ökar klientens delaktighet.

Tjänsterna upphandlas för både finsk- och svenskspråkiga klienter. Klienternas nuvarande boendeplatser ändras inte på grund av det nya avtalet.

Mer information

Tjänsteproducenterna kan bekanta sig med anbudsbegäran på webbplatsen Tarjouspalvelu.fi, där anbuden och eventuella frågor också ska lämnas in.

Upphandlingsdokumenten kan dessutom beställas genom att skicka en begäran per e-post till adressen: hankinta@espoo.fi.