Andra coronavaccindosen kan nu tas tidigare

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-07-2021 kl. 12.03

Du kan reservera tiden för boostervaccinationen under en period mellan 8 veckor och 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen. Vi rekommenderar ändå att boostervaccinet tas efter  cirka 12 veckor. Rekommendationen baserar sig på att en längre period mellan vaccinerna har påvisats att förbättra effekten på vaccinet och längden på skyddet den ger.

Vi ber er beakta att det finns väldigt många som står på tur att ta boostervaccinet i Esbo. Det finns ett begränsat antal tider tillgängliga för att ändra tidpunkten för boostervaccinationen.

Om du vill ändra tidpunkten för ditt boostervaccin:  

  • Det går enklast att ändra tidpunkten för vaccinet via det elektroniska tidsbokningssystemet på coronavaccinbokning.fi. På sidan finns anvisningar för hur man kan ändra bokade tider.   
    • På grund av tidsbokningssystemets tekniska begränsningar är det tyvärr inte möjligt att flytta en bokad tid till ett annat vaccinationsställe eller till ett annat team inom det valda vaccinationsstället. Vi ber dig att välja en av de lediga tider som erbjuds i systemet eller vid behov kontrollera situationen med lediga tider vid ett senare tillfälle.  
    • Situationen med lediga vaccinationstider uppdateras i enlighet med att tider skjuts upp, avbokas eller tilläggs. Det kan uppstå rusning i systemet. Vänligen ha tålamod och försök på nytt följande dag vid behov. 
    • Om du inte lyckas hitta en ledig vaccinationstid kan du ringa tidsbokningen för coronavaccin och lämna en begäran om återuppringning. Vi ber dig dock att kontakta telefontjänsten endast efter övervägande eftersom det finns rusning i tjänsten.
  • Om du vill sköta dina vaccinationsärenden per telefon kan du ringa tidsbokningen för coronavaccin och lämna en begäran om återuppringning, tfn 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18). Tidsbokningen använder en återuppringningstjänst och vi ringer upp dig. Det finns tyvärr rusning i tidsbokningen för vaccin.  

Mer information om coronavaccinering i Esbo: esbo.fi/ coronavaccinering