Ändringar i stadens adresser och förvaltning

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27.12.2018 kl. 15.27

Fullmäktiges beslut om att bygga ett nytt Esbobornas hus på 2020-talet har inlett en förändring i stadens administrativa lokaler. Staden håller på att avstå från lokalerna i Ämbetshus 2 och på Stationsgränden 2 i Esbo centrum.

Stadsdirektören och koncernförvaltningen som han leder har flyttat till Ämbetsplatsen 2. I huset öppnas i början av år 2019 ett mötescenter där stadsstyrelsen och nämnderna kommer att sammanträda. Fullmäktige sammanträder fortsättningsvis i Fullmäktigegården, Esbogatan 5.

Social- och hälsovårdssektorns ledning och stab, teknik- och miljösektorns stab och stadsteknikcentralens samt koncernförvaltningens serviceutveckling verkar i fortsättningen i Otnäs på adressen Teknikvägen 15.

I Otnäs färdigställs på adressen Datavägen 6 stegvis under 2019 fler tillfälliga, ersättande lokaler för Esbo stads anställda samt lokaler för två gymnasier.

Närings- och stadsutvecklingsenheten verkar i Otnäs i A Grid-huset, på adressen Otsvängen 5. I A Grid har man samlat aktörer inom Business Espoo, bland annat Espoo Marketing Oy, Nylands arbets- och näringsbyrå, FöretagsEsbo, Espoon Yrittäjät samt Helsingforsregionens handelskammares och Omnias tjänster.

Koncernförvaltningen slås samman i början av året

Esbo stads koncernstab och koncerntjänster slås samman från början av 2019 till koncernförvaltningen. Koncernförvaltningens uppgift är att leda, styra, övervaka och utveckla hela stadskoncernen samt svara för stadens stödtjänster och utvecklingen av dem under ledning av stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Koncernförvaltningens enheter är Finansiering och ekonomi, Personal, Närings- och stadsutveckling samt Förvaltning och utveckling. Stadsdirektören leder också Västra Nylands räddningsverk och interna revisionen.

Esbo stads organisation och kontaktuppgifter

Business Espoo

Utrymmen i Esbo centrum

Utrymmen i Otnäs