Anmälan till förskola och årskurs 1 sker 8–21.1.2019

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.12.2018 kl. 15.00

Anmälan till förskolan 8–21.1.2019

Anmälan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten, som är öppen 8–21.1.2019. Alla barn som är födda 2013 och har svenska som modersmål får också postkortet Välkommen till förskolan hemskickat strax efter årsskiftet. Anvisningar och tilläggsinformation om vardagen i förskolan kan du läsa om på förskoleundervisningens hemsidor. Kontakta oss gärna på dagis@esbo.fi eller per telefon (09 8162 7600, måndag kl. 9–11, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11:30) ifall ni har frågor.
 
Här kan du bekanta dig med årets broschyr om förskolan Välkommen till förskolan 2019 (pdf, 1262 Kt).
 
Läsåret 2019–2020 inleds i Esbos svenskspråkiga förskolor tisdagen den 13.8.2019. Arbets- och lovtiderna för läsåret 2019–2020 kan du bekanta dig här: Arbets- och lovtider.

Anmälan till årskurs 1 via Wilma 8–21.1.2019

De barn som är födda år 2012 och har svenska som modersmål får i början av januari ett brev med meddelande om läroplikt och beslut om barnets närskola. Brevet innehåller också broschyren Välkommen till skolan och anvisningar om inloggning till Wilma.

Om ditt barn fått brevet på finska men barnet ska börja i en svensk skola, ska du kontakta Svenska bildningstjänster.

Mera information om skolanmälan och vardagen i grundskolorna hittar du på grundläggande utbildningens webbsidor. Svenska bildningstjänsters kundtjänst svarar också gärna på ytterligare frågor.

Läsåret 2019–2020 inleds i Esbos skolor torsdagen den 13.8.2019. Arbets- och lovtiderna för läsåret 2019–2020 kan du bekanta dig med här: Arbets- och lovtider. I svenskspråkiga gymnasier i Esbo börjar höstterminen torsdag 9.8.2019.

Broschyren Välkommen till skolan finns också att läsa i elektroniskt format. (pdf, 1969 Kt)

Anvisande av närskola för årskurs 7

Blivande elever i årskurs 7 i svenskspråkiga skolor i Esbo anvisas plats i sin närskola för årskurserna 7-9 senast 15.2.2019. Beslutet publiceras i Wilma. Närmare information och anvisningar om bland annat ansökan till sekundärskola och URHEA finns i beslutet. Mera information här: Anvisande av skola i åk 7.
 

Information om anmälan till finskspråkig förskola och skola finns att läsa här.