Anmälan till förskola och årskurs 1 sker 8–20.1.2020

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-12-2019 kl. 15.30
I januari blickar vi redan mot augusti. Senast den 20.1 ska vårdnadshavare anmäla barn födda år 2013 till årskurs 1 och barn födda år 2014 till förskoleundervisning. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning anordnas på finska och svenska. Om barnet behärskar båda språken kan vårdnadshavare välja barnets skolspråk.
 
Höstterminen inom svenskspråkig undervisning inleds tisdag 18.8.2020 och inom finskspråkig undervisning torsdag 13.8.2020.
 

Anmälan till förskolan 8–20.1.2020 

Anmälan görs genom att fylla i en elektroniska blankett som är öppen 8–20.1.2020. Länk till blanketten kommer att finnas på sidan esbo.fi/forskola. Alla barn i Esbo som är födda 2014 får Välkommen till förskolan -infobrevet hemskickat strax efter årsskiftet. Läsåret 2020–2021 inleds tisdag 18.8.2020 i Esbos svenskspråkiga förskolor.
 
Mer information: 
Kontakta oss gärna per e-post dagis@esbo.fi eller per telefon ifall ni har frågor. Vi betjänar per telefon 09 8162 7600 måndag kl. 9–11, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11:30.
 

Anmälan till årskurs 1 via Wilma 8–20.1.2020 

De barn som är födda år 2013 och har svenska som officiellt modersmål får ett brev med meddelande om läroplikt och beslut om barnets närskola hemskickat i början av januari 2020. Brevet innehåller också broschyren Välkommen till skolan och anvisningar om inloggning till webbtjänsten Wilma. Läsåret 2020–2021 inleds tisdag 18.8.2020 i Esbos svenskspråkiga grundskolor.
 
Mer information: 
Om ditt barn fått brevet på finska men barnet ska börja i en svensk skola och om du har frågor om skolanmälan, ska du kontakta Svenska bildningstjänster per e-post skolanmalan@esbo.fi eller tfn 09 8162 7600 vardagar 8-20.1.2020 kl. 10-12.
 

Ansökan till eftermiddagsverksamhet 8.1–27.4.2020 

I eftermiddagsverksamhet (eftis) har barnen möjlighet att i närvaro av trygga vuxna delta i aktiviteter både inomhus och utomhus efter skoltid. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet inom svenskspråkig grundläggande utbildning är 8.1-27.4.2020. Ansökan sker via Wilma med blanketten Ansökan till eftermiddagsverksamhet läsår 2020–2021.

Kontakta oss per e-post eftis@esbo.fi eller per telefon ifall ni har frågor. Vi betjänar per telefon 09 8162 7600 vardagar 8-20.1.2020 och 20-27.4.2020 kl. 10-12.
Mer information: 

Anvisande av närskola för årskurs 7 

Elever i årskurs 6 i svenskspråkiga skolor i Esbo anvisas plats i sin närskola för årskurserna 7-9 senast 14.2.2020. Beslutet publiceras i Wilma. Närmare information och anvisningar om bland annat ansökan till annan skola än närskolan och URHEA finns i beslutet.
 
Mer information: 

Gemensam ansökan 18.2–10.3.2020 

Ansökan till andra stadiet, till exempel gymnasiet och yrkesutbildning, sker 18.2–10.3.2020. I Esbo finns ett svenskspråkigt gymnasium med IB-linje, Mattlidens gymnasium. Dessutom finns det 11 finskspråkiga gymnasier i Esbo.
 
Mer information: 
Svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning anordnas i Esbo av Svenska bildningstjänster.

Kontaktuppgifter för Svenska bildningstjänster