Anmälan till förskola och årskurs 1 sker 8–20.1.2021

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10-12-2020 kl. 8.00
I januari blickar vi redan mot augusti. Senast den 20.1 ska vårdnadshavare anmäla barn födda år 2014 till årskurs 1 och barn födda år 2015 till förskoleundervisning. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning anordnas på finska och svenska. Om barnet behärskar båda språken kan vårdnadshavare välja barnets skolspråk. 
 
Höstterminen inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Esbo inleds 11.8.2021. 

Anmälan till förskolan 8–20.1.2021  

Anmälan görs genom att fylla i en elektronisk blankett som är öppen 8-20.1.2021 på webbplatsen www.espoonvarhaiskasvatus.fi. Alla barn i Esbo som är födda 2015 får Välkommen till förskolan -infobrevet hemskickat strax efter årsskiftet. Läsåret 2021–2022 inleds på onsdag 11.8.2021.

Mer information 

Kontakta oss gärna per e-post  dagis@esbo.fi  eller per telefon ifall ni har frågor. Vi betjänar per telefon 09 8162 7600 måndag kl. 9–11, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11:30. 

Anmälan till årskurs 1 via Wilma 8–20.1.2021  

De barn som är födda år 2014 och har svenska som officiellt modersmål får ett brev med meddelande om läroplikt och beslut om barnets närskola hemskickat vid årsskiftet. Brevet innehåller också broschyren Välkommen till skolan och anvisningar om inloggning till webbtjänsten Wilma. Läsåret 2021-2022 inleds på onsdag 11.8.2021.

Mer information 

Om ditt barn fått brevet på finska men barnet ska börja i en svensk skola , eller om du har frågor om skolanmälan, kan du kontakta Svenska bildningstjänster per e-post skolanmalan@esbo.fi eller tfn 09 8162 7600 vardagar 8-20.1.2021 kl. 10-12. 

Ansökan till eftermiddagsverksamhet 8.1–26.4.2021  

I eftermiddagsverksamhet (eftis) har barnen möjlighet att i närvaro av trygga vuxna delta i aktiviteter både inomhus och utomhus efter skoltid. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet inom svenskspråkig grundläggande utbildning är 8.1-26.4.2021. Ansökan sker via Wilma med blanketten Ansökan till eftermiddagsverksamhet läsår 2021–2022. 
 
Kontakta oss per e-post eftis@esbo.fi eller per telefon ifall ni har frågor. Vi betjänar per telefon 09 8162 7600 vardagar 8-20.1.2021 och 19-26.4.2021 kl. 10-12. 

Mer information 

Anvisande av närskola för årskurs 7   

Elever i årskurs 6 i svenskspråkiga skolor i Esbo anvisas plats i sin närskola för årskurserna 7-9 i mitten av februari 2021. Beslutet publiceras i Wilma. Närmare information och anvisningar om bland annat ansökan till annan skola än närskolan och URHEA finns i beslutet. 

Mer information 

Gemensam ansökan 23.2–23.3.2021   

Ansökan till andra stadiet, till exempel gymnasiet och yrkesutbildning, sker 23.2-23.3.2021. I Esbo finns ett svenskspråkigt gymnasium med IB-linje, Mattlidens gymnasium. Dessutom finns det 11 finskspråkiga gymnasier i Esbo. 

Mer information 

Information om anmälan till finskspråkig förskola och skola finns att läsa här: 

Svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning anordnas i Esbo av  Svenska  bildningstjänster.