Ansökningstiden för social- och hälsovårdssektorns organisationsbidrag är mellan 1.10 och 31.10.2018

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
1.10.2018 kl. 0.00

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar årligen understöd till organisationer som verkar i Esbo och vars verksamhet stöder och kompletterar tjänster som social- och hälsovårdssektorn erbjuder. Organisationsunderstöden beviljas för föreningars och samfunds regelmässiga basverksamhet. Med dessa understöd stöds och upprätthålls mångsidig medborgarverksamhet i Esbo.

Organisationsunderstöden består av verksamhetsunderstöd till veteran-, pensionärs-, sjukdoms- och invalidorganisationer samt andra organisationer och samfund vars verksamhet skapar grundförutsättningar för en god vardag för Esbobor, ökar deras möjligheter att delta, ökar kamratverksamheten samt främjar Esbobornas funktionsförmåga, hälsa och välstånd. Organisationsunderstöd beviljas också för öppen rehabilitering av veteraner. 

Organisationsunderstöd för 2019 kan sökas 1–31.10.2018 kl. 15.

Ansökan om understöd för organisationer