Antalet kunder på servicetorget i Iso Omena steg till över 1,5 miljoner

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-01-2020 kl. 13.22

Servicetorget i Iso Omena nådde år 2019 ett nytt besökarrekord. På servicetorget statistikfördes sammanlagt 1 546 133 kundbesök. Ökningen jämfört med året innan var cirka sex procent. Antalet besökare på servicetorget har ökat konstant efter att det öppnade i augusti 2016.

På vardagarna har servicetorget upp till 5 000–6 000 besökare, på veckosluten i genomsnitt 2 000.

Kundnöjdheten har förblivit hög

Kundernas nöjdhet med servicetorget har också förblivit god. Enligt en kundenkät som genomfördes i slutet av året upplever 94 procent av kunderna att tjänsterna på servicetorget motsvarar förväntningarna och 74 procent anser att de fått vänlig betjäning.

Servicetorget i Iso Omena utför en kundenkät två gånger per år. Följande enkät utförs våren 2020. Servicetorget önskar få in feedback också mellan enkäterna. Kommentarer kan lämnas in på Esbo stads feedbacktjänst eller i responslådan intill informationen på servicetorget.

Allmän rådgivning i entréhallen – privata ärenden med tidsbokning

Det ökande antalet besökare sätter press på användningen av lokalerna på servicetorget i Iso Omena, och i kundenkäten ställdes därför några kritiska frågor om hur integritetsskyddet säkerställs vid uträttandet av ärenden. På servicetorget övervägs ständigt nya lösningar för att servicen ska förbli smidig, men också informationssäker.

”Eftersom det rör sig mycket människor på servicetorget ger vi endast allmän rådgivning i entréhallen. Om kunden vill berätta om sina privata angelägenheter, hänvisar vår personal kunden till exempel till FPA:s tidsbokning, till e-tjänsterna eller till stadens servicepunkt”, berättar koordinatorn för servicetorget Suvi Jäntti.

Tjänster som riktar sig till samma kundgrupper har på servicetorget placerats parallellt för att personalen lätt ska kunna be en kollega från en annan enhet om hjälp utan att kunden behöver gå av och an.

”I många fall berör kundens ärenden flera enheter. Servicen försnabbas när experter i olika enheter arbetar nära varandra. Till exempel biblioteket, mödra- och barnrådgivningen och ungdomstjänsterna betjänar i servicetorgets östra ända. I västra ändan finns tjänster för vuxna, inklusive bibliotekets material för vuxna. Mellan dessa i entréhallen betjänar FPA, biblioteket och servicepunkten parallellt och hjälper bland annat med användningen av e-tjänster”, berättar Jäntti.

Mer information

koordinator för servicetorget Suvi Jäntti
tfn 040 579 4840, suvi.jantti@esbo.fi