Antalet kunder på servicetorget ökade till nästan 1,5 miljoner

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14.1.2019 kl. 8.00

Servicetorget i Iso Omena besöktes i fjol av sammanlagt 1 461 459 kunder. Det är 8,4 procent mer än år 2017, då antalet uppgick till 1 347 847. Antalet besökare på servicetorget har ökat konstant efter att det öppnade i augusti 2016.

Varje vardag under året har servicetorget i snitt 5 000 besökare och på veckoslut 2 000.

Biblioteket i Iso Omena det mest besökta i Finland

I och med ökningen av antalet besökare på servicetorget blev biblioteket i Iso Omena nu för första gången det mest besökta i Finland. Biblioteket hade i fjol besök av 1 353 002 kunder, vilket är 7,8 procent mer än år 2017.

Under tidigare år var det mest besökta biblioteket i landet huvudbiblioteket i Åbo, som i fjol besöktes av 1 196 093 kunder – och kom på andra plats.

Efterfrågan på speciellt hälso- och sjukvård ökade

Av de tio serviceenheterna på servicetorget ökade besöken procentuellt sett mest i mental- och missbruksvården (+37 procent) och på FPA (+33,1 procent). Dessa påverkades av att mental- och missbruksvården blivit mer känd bland Esboborna och av att vård nu ges också utan tidsbokning samt av FPA:s nya servicekoncept utan könummer, som fick de långa köerna att försvinna och gjorde det möjligt att betjäna fler kunder än tidigare.

Antalet kunder vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) laboratorium ökade med 17,6 procent och vid bilddiagnostiken med 11,1 procent. Enligt kundenkäter kommer kunderna allt oftare till HUS tjänster med metro eller buss, såväl från storområdena Hagalund, Esboviken och Esbo centrum som från Helsingfors. En viktig motivering till detta var att man under sitt besök samtidigt kan sköta andra vardagliga ärenden.

– År 2019 torde efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster fortsätta att öka, när stadens hälsostation i Iso Omena inleder sin verksamhet på servicetorget den 14 januari. Samtidigt utvidgas hälsostationens öppettider till vardagskvällar. Vi förväntar oss att detta ska öka antalet klienter vid hälsostationen med omkring 30 000 per år. Sannolikt kommer en följd vara att antalet klienter vid de övriga enheterna också ökar en aning, säger Esbo stads chef för kundtjänster Juha-Pekka Strömberg.

Ytterligare upplysningar

chef för kundtjänster Juha-Pekka Strömberg,
Esbo stad
tfn 043 826 8538
juha-pekka.stromberg@esbo.fi