Antalet smittade med eller exponerade för corona har ökat i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-07-2021 kl. 18.53

Under de senaste veckorna har antalet smittade med corona ökat i Esbo. Vi får också allt oftare kännedom om situationer där det är möjligt att man har exponerats för corona på offentliga platser.

Incidenstalet för Esbo har inom 14 dygn stigit till 125,6 smittfall per 100 000 invånare. I torsdags fastställdes 47 nya smittfall, i tisdags respektive onsdags 37. Nya smittfall domineras av den lättspridda Deltavarianten.

– Läget har tyvärr förvärrats. Det viktigaste är alltjämt att coronaanvisningarna följs, att man testar sig och håller sig i karantän, för att kunna bryta ytterligare smittspridning. Det är viktiga att vaccinera sig mot corona för att skydda sig själv och andra. Jag vädjar nu särskilt till ungdomar och unga vuxna, som också oftast är upplysta i frågor gällande ansvarsfullhet, understryker stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Vi har fått kännedom om flera fall där man kan ha exponerats för corona på offentliga platser och vi har inte kunnat nå alla som varit på plats. Uppgifter om möjliga exponeringar på offentlig plats har samlats på vår webbplats. Vi informerar om exponeringarna också via vårt Twitterkonto @Espoonsote. Om du har varit på plats, kontrollera särskilt noggrant under 14 dagar om du får symtom på corona och låt testa dig även vid lindriga symtom. Vi uppmanar alla som besökte Hangö Regatta 8–11.7 att låta testa sig även om de inte har fått några symtom.

Coronaviruset sprids bland unga vuxna

Andelen 18–24-åringar bland dem som smittas de senaste fyra veckorna är cirka 30 procent och andelen 25–34-åringar cirka 25 procent.

– Nu bör man iaktta försiktighet. Om man uppvisar symtom får man varken träffa bekanta eller vänner eller ge sig ut på ärenden. Även vid lindriga symptom förknippade med coronaviruset ska man låta testa sig. Tid för provtagning fås samma dag och svaret ges i genomsnitt inom tio timmar. Man ska undvika kontakter tills testresultatet kommer, påminner överläkare Roope Leppänen.

Symtomen på coronavirus påminner om influensa och magsjuka. Smittsymtom består till exempel av feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelsmärtor, halsont, snuva, andnöd eller förlust av lukt- eller smaksinne. Testtider kan bokas i e-tjänsten Coronaguide eller genom att ringa till numret för coronarådgivning och tidsbokning, tfn 09 816 34600 (mån.–fre. kl. 7–18 och lör.–sön. 9–15).

Täckningen av coronavaccinationer i Esbo börjar vara bra

– Esboborna har varit glädjande aktiva i att låta vaccinera sig mot corona. Även unga och unga vuxna har de senaste dagarna bokat tid för vaccination mot corona mer aktivt, berömmer stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Mer än 80 procent av Esboborna över 16 år har redan fått den första dosen eller bokat tid för den. Bland unga personer i åldern 16–19 år har 50 procent antingen bokat tid för eller fått den första dosen. Bland personer över 40 år har rentav 88 procent fått den första dosen. Vi bedömer att hälften av Esboborna har fått boostervaccinationen före vecka 37.

– Vi vill göra det ännu lättare att söka sig till vaccination och höja vaccinationstäckningen. Från och med måndag nästa vecka är det möjligt att få den första vaccinationsdosen utan tidsbokning vid vaccinationsstället i Iso Omena, berättar Mäkelä.

Läs mer i vårt meddelande om vaccinationer i Iso Omena .

Kom ihåg att följa restriktioner och rekommendationer samt att ta Coronablinkern i användning

Esbo och den övriga huvudstadsregionen ligger i nuläget i accelerationsskedet av corovirusepidemin och många restriktioner och rekommendationer är fortfarande i kraft och ska följas. Alla personer över tolv år rekommenderas använda ansiktsmask. Fastän man i nuläget inomhus och i begränsade utrymmen utomhus kan ordna sammankomster utan personbegränsningar, ska man ändå hålla säkerhetsavstånden och undvika nära kontakter. Man ska också komma ihåg att tvätta händerna ofta och använda handdesinfektionsmedel.

Restriktionerna och rekommendationerna som gäller i Esbo finns samlat att läsa på esbo.fi/coronaviruset.

Om du ännu inte har tagit Coronablinkern i användning, ladda den till din telefon. Med Coronablinkern får du upplysningar och anvisningar om hur du ska agera i händelse av att du har exponerats för coronaviruset. Om du har konstaterats smittad, kan du meddela det anonymt i Coronablinkern.