Användningen av Esbos data effektiviseras med statligt stöd

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17-06-2020 kl. 14.41

Finansministeriet har beviljat Helsingfors, Esbo, Åbo och Uleåborg drygt 2 miljoner euro för projektet My Data. Esbo stads deltar med 150 000 euro. Städernas tekniska förmåga ska förbättras. Data om invånarna ska användas utan avkall på integritetsskydd och informationssäkerhet. Data om dig lagras vid kontakter med staden.

Med stöd av statens finansiering kan städerna utnyttja sin data om invånarna bättre. Digitalisering är inte ett självändamål. Med hjälp av informationsteknik kan vi emellertid erbjuda dig tjänster som underlättar vardagen. Användning av data som du måste samtycka till har en nyckelställning.

Esbo utreder My Datas möjligheter

I Esbo utreder vi hur My Data kan utnyttjas i stadens tjänster. Utredningen omfattar kommunens kärnprocesser, dvs. kundrelationer, tjänsteanordnande och tjänsteproduktion.

Vår avsikt är att invånarorienterat söka fall och situationer där utnyttjande av My Data är verkningsfullt och minskar kostnaderna. Avsikten är inte att skapa nya tjänster. Vi söker användningsområden i samarbete med invånarna.

”Vi kan till exempel studera om data från din smartklocka kan fogas till stadens kundrelationsdata. Eller kunde de som flyttar till Esbo hämta med sig data”, funderar Tomas Lehtinen, konsult i dataanalys vid Esbo stad.

Städerna använder data till människornas fördel

Förtroendet mellan staden och invånaren är mycket viktigt: invånaren ska förstå hur staden använder data. Städerna samlar mycket data, men problemet är att data är utspridda och ofta svåra att få tillgång till där nyttan vore störst. Städerna använder inte heller data utan tillstånd. Därför är det viktigt att vår begäran att få använda data om dig är tydlig och förståelig, så att du säkert fattar vad du samtycker till.

Till städernas fördelar hör att de har enormt mycket data och att invånarna litar på dem. Förtroendet bygger inte enbart på att tekniken är god. För att bevara förtroendet måste städerna använda data etiskt hållbar och transparent.

Helsingfors, Esbo, Åbo och Uleåborg vill påverka de etiska spelreglerna för data och artificiell intelligens. Användningen av data ska vara rättvis och öppen och följa gemensamma standarder. Om data förädlas, ska också algoritmerna för artificiell intelligens vara öppna och de får inte diskriminera någon.

Mer information: