Anvisningar med anledning av coronaviruset

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
16-03-2020 kl. 8.40

På denna sida hittar du information och anvisningar för Esboborna om coronaviruset och dess effekter på stadens olika verksamheter. Sidan uppdateras när situationen förändras. Uppdaterat 28.3.2020 kl.  08.00

Begränsningar i rörelsefriheten för Nyland, Polisstyrelsen 28.3.2020

Lindriga symptom kan du sköta hemma – hälsostationen hjälper vid allvarliga symptom

Kontaktuppgifter under veckoslutet

 • Under veckoslutet kan du ringa Jourhjälpen, tfn 116 117 om du behöver akut hjälp.
 • Vid livshotande situationer, ring 112.
 • Om du misstänker att du har fått coronavirussjukan kan du göra en symtombedömning (diagnos) på omaolo.fi. Du får instruktioner på basis av dina symtom.
 • Om coronaviruset oroar, kan du få hjälp hos Psykisk hälsa rf:s kristelefon, tfn 09 2525 0111.

Kontaktuppgifter till Esbo stads hälsovård

 • Hälsostationernas telefonrådgivning om coronaviruset, tfn 09 816 34600 mån−fre kl. 7–18
 • Obligatorisk tidsbokning till stadens hälsostationer, tfn 09 816 34500 mån−fre kl. 7–18
 • Oma Lääkärisi Esbotorget, tfn 09 855 4303 mån−fre kl. 8–16
 • Oma Lääkärisi Mattby, tfn 09 855 4100 mån−fre kl. 7–18
 • Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande, hälsostationen Samaria, tfn 043 825 1811
 • Jourhjälpen hjälper kvällar och veckoslut när hälsostationerna har stängt, tfn 116 117.
 • Kontaktuppgifter till hälsostationerna: www.esbo.fi/halsostationer

Ring bara om ditt ärende brådskar, så att våra telefonlinjer inte blir överbelastade. Om dina symtom är lindriga behöver du inte kontakta hälsostationen. Det finns videomottagningstider för jourhavande sjukskötare. Gå till tidsbokningen: espoo.terveytesi.fi

Orostelefon: Om coronaviruset oroar eller ger dig ångest, kan du få hjälp hos mentalvården

 • Esbo stads mental- och missbruksvård, tfn 09 816 31300 mån−fre kl. 8–16
 • Psykisk hälsa Finland rf:s kristelefon under andra tider, tfn 09 2525 0111

Hjälp med dagliga ärenden

 • Seniorrådgivningen Nestor erbjuder rådgivning och lösningar på problem i vardagen, till exempel hur du köper mat, om du inte redan har någon som hjälper. Seniorrådgivningen Nestor tfn 09 816 33 333 mån–fre kl. 8–16. Det lönar sig att dela Nestors nummer vidare till äldre Esbobor, till exempel på husbolagens anslagstavlor.
 • Svar på vanliga frågor: Hur påverkar coronaviruset seniorernas dagliga liv?
 • Med välfärdstjänsterna för barnfamiljer får du bäst kontakt med webbformuläret Be om hjälp, https://www.esbo.fi/beomhjalp eller per telefon, tfn 09 816 23600 mån–fre kl. 8.30–15. 
 • Socialtjänsternas rådgivning för personer i arbetsför ålder, tfn 09 816 45000 mån−fre kl. 8–10
 • Funktionshinderservicens rådgivning, tfn 09 816 45285 mån−fre kl. 9–15

Förändringar i social- och hälsovården

Vi måste kunna ordna de nödvändiga tjänsterna. Därför måste vi minska de icke-brådskande tjänsterna. Vi kontaktar patienterna när mottagningstiderna senareläggs. För att skydda seniorer och andra riskgrupper begränsar vi besöken på bland annat vårdhemmen.

Daghemmen förblir öppna och förskoleundervisningen fortsätter

Daghemmen och förskoleundervisningen förblir öppna. På detta sätt kan småbarnsföräldrar gå till jobbet om det är viktigt.

Om det är möjligt, ordna dagvården hemma. Underrätta daghemsföreståndaren om ditt barn stannar hemma.

Verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken (öppna daghem, klubbar och aktivitetsparker) avbryts.

Barn som kommer från utlandet ska inte komma till dagvården eller skolan på 14 dygn, även om de är symtomfria.

Största delen av skolornas elever övergår till hemskola

I regel flyttar undervisningen från skolan till hemmet på årskurserna 4–10. Skolan ger eleverna och deras vårdnadshavare närmare anvisningar om hur undervisningen ordnas.

Elever i årskurs 1–3 i grundskolan kan gå till skolan. Eleverna rekommenderas att studera hemifrån om möjligt. Skolorna ber att vårdnadshavarna anmäler till skolan om barnet behöver gå till skolan. För barn som kommer till skolan ordnas skollunch. Morgon- och eftermiddagsvård ordnas som hittills för de barn som går till skolan.

De gymnasieelever som inte deltar i vårens studentskrivningar jobbar på distans. Lärarna ser till att eleverna får anvisningar.

Esbo börjar dela ut matsäckar till elever och studerande som deltar i fjärrundervisning och behöver lunch från 30.3.2020.

Elever som förordnats i hemkarantän

Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar vårdnadshavarna, om barnet förordnas i karantän. Det ordnas inte förskoleundervisning eller småbarnspedagogik för barn i karantän.

Motion och kultur

Simhallarna och stadens alla inomhusidrottslokaler är stängda. Alla idrottskurser och idrottsgrupper har ställts in. Töpinät, Wau-, Muuvi - och Jumppi-klubbarna samt hobbyutbudet på högskoleelevernas onsdagseftermiddagar ställs in tills vidare.

Biblioteken och museerna är stängda.

Svenska och finska arbis’ kurser som inte ordnas på distans ställs in tills vidare. De inställda kurserna fortsätter i mån av möjlighet senare.

Sellosalen, Esbo kulturcentrum, utställningscentret WeeGee, Karahuset, barnens kulturcentrum Aurora och Kannusalen är stängda till 13.4.2020 och evenemangen har inhiberats eller skjutits upp till 31.5.2020.

Naturens hus Villa Elfvik är stängt till 13.4.2020. Naturutflykter som Esbo miljöcentral ordnar har ställts in till 31.5.2020.

Stadens ungdomslokaler samt Navigatorhuset är stängda. Verksamheten fortsätter online. Ungdomsledarna är anträffbara och organiserar aktiviteter bland annat via ungdomslokalernas sociala medier och på Discord.

Uträtta helst ärenden per telefon och chatt

Servicepunkterna i Alberga och Esboviken har stängts - Mattby servicepunkt stängs 1.4.2020. De andra servicepunkterna betjänar tills vidare normalt trots coronaviruset. Vi rekommenderar emellertid att kunderna skjuter upp icke-brådskande ärenden och helst tar kontakt per telefon eller chatt. Det allmänna rådgivningsnumret och chattjänsten finns på adressen www.esbo.fi/kundtjänst.

Hur sköter man ärenden på distans utan närkontakt?

Evenemang ordnas på webben

De evenemang och möten som staden ordnar har ställts in och hålls i mån av möjlighet på webben.  Stadens officiella sammanträden ordnas på distans.

Stadsplaneringscentralens invånarmöten har tills vidare ställts in, ersättande möten meddelas särskilt.

En god handhygien kan förhindra luftvägsinfektioner att smitta

Luftvägsinfektioner förebyggs bäst genom hand- och hosthygien. En god handhygien kan förhindra infektioner att smitta

Uppdaterad information om coronaviruset

 • Aktuellt om coronaviruset COVID-19 (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Nationell telefonrådgivning om coronaviruset, tfn 0295 535 535 mån–fre kl. 8–21, lör kl. 9–15. Sms-nummer för hörselskadade tfn 050 902 0163. Du kan ställa allmänna frågor om coronaviruset på statsrådets chattjänst. Telefon- och chattrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Ring till hälsostationen eller Jourhjälpen om du har sådana frågor.

Esbo stads ledning informerade om coronavirussituationens inverkningar måndag 23.3: Nyhet och video