Anvisningar med anledning av coronaviruset

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
25-05-2020 kl. 9.00

På denna sida hittar du information och anvisningar för Esboborna om coronaviruset och dess effekter på stadens olika verksamheter. Sidan uppdateras när situationen förändras. Uppdaterat 14.9.2020 kl. 14.25

Uppdaterad information om coronaviruset

 • Aktuellt om coronaviruset COVID-19 (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Nationell telefonrådgivning om coronaviruset, tfn 0295 535 535 mån–fre kl. 8–21, lör kl. 9–15. Sms-nummer för hörselskadade tfn 050 902 0163. Du kan ställa allmänna frågor om coronaviruset på statsrådets chattjänst. Telefon- och chattrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Ring till hälsostationen eller Jourhjälpen om du har sådana frågor.

Gratis ansitksskydd

De avgiftsfria ansiktsskydden är avsedda för mindre bemedlade Esbobor som inte själv har råd att köpa ansiktsskydd. Alla andra Esbobor ska själva skaffa sina ansiktsskydd.

Läs mer här: Gratis ansiktsskydd för mindre bemedlade delas ut på socialbyrån och av föreningar

Coronavirusläget i Esbo

Coronavirusläget i Esbo enligt storområde

Coronarådgivning och testning

 • Om du ens har något av symtomen som tyder på coronaviruset kan du boka tid för ett coronatest via HUS coronabot.
 • Om du vill sköta ärenden per telefon, ring Esbos coronavirusnummer, tfn 09 816 34600. Numret är öppet mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15. SMS-tjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945.
 • Kontakta vid andra tidpunkter Jourhjälpen, tfn 116 117.  
  • Kom ihåg att följa säkerhetsåtgärder medan du väntar på testningen och resultaten: håll dig hemma för säkerhets skull och undvik kontakter till andra människor på samma sätt som om du hade blivit smittad av coronaviruset. Också efter ett negativt testresultat lönar det sig att stanna hemma tills du har haft en symtomfri dag.
 • Alla som uppvisar symtom på coronaviruset: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av luft/smaksinne eller diarré/magont utan annan uppenbar orsak, har möjlighet att låta testa sig. Du får instruktioner om testning per telefon.
 • Den som bokat tid till provtagning får ett textmeddelande/e-postmeddelande med bokningsbekräftelse, ankomstanvisningar samt en kod med vilken man själv kan avboka tiden.
 • Du kan också göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi. Via tjänsten får du anvisningar som lämpar sig för dina symtom.

Anvisningar om egenvård och svar på vanliga frågor

Kontaktuppgifter till övriga hälsovårdstjänster

Du kan komma till hälsostationerna endast med tidsbokning.

 • Tidsbokning till stadens hälsostationer, tfn 09 816 34500 mån−fre kl. 7–18
 • Oma Lääkärisi Mattby, tfn 09 855 4100 mån−fre kl. 7–18
 • Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande, tfn 040 6363945
 • Jourhjälpen hjälper kvällar och veckoslut när hälsostationerna har stängt, tfn 116 117.
 • Kontaktuppgifter till hälsostationerna: www.esbo.fi/halsostationer
 • Det finns videomottagningstider för jourhavande sjukskötare. Gå till tidsbokningen: espoo.terveytesi.fi
 • Skolhälsovårdens anvisningar för trygg skolgång

Om coronaviruset oroar eller ger dig ångest, kan du få hjälp hos mentalvården

 • Esbo stads mental- och missbruksvård, tfn 09 816 31300 mån−fre kl. 8–16
 • Social- och krisjouren under andra tider, tfn 09 816 42439.

Hjälp med dagliga ärenden

 • Seniorrådgivningen Nestor erbjuder rådgivning och lösningar på problem i vardagen. Seniorrådgivningen Nestor tfn 09 816 33 333 mån–fre kl. 9–15. 
 • Svar på vanliga frågor: Hur påverkar coronaviruset seniorernas dagliga liv?
 • Barnfamiljer och vuxna kan få mathjälp via telefontjänsten, som är riktad till esbobor, som inte själva eller genom sina nätverk kan sköta sina butiksärenden. Mathjälpen är avsedd för akuta och plötsliga behov och främst för personer som på grund av coronan är i karantän eller hör till riskgruppen, tfn 09 816 22040 vardagar kl. 8-11. Har du eller din familj slut på mat på grund av coronaviruset?
 • Med välfärdstjänsterna för barnfamiljer får du bäst kontakt med webbformuläret  Be om hjälp!, eller per telefon, tfn 09 816 23600 mån–fre kl. 8.30–15. 
 • Socialtjänsternas rådgivning och mathjälp, tfn 09 816 45000 mån−fre kl. 8–10
 • Funktionshinderservicens rådgivning, tfn 09 816 45285 mån−fre kl. 9–11. 

Förändringar i social- och hälsovården

Vi måste kunna ordna de nödvändiga tjänsterna. Därför måste vi minska de icke-brådskande tjänsterna. Vi kontaktar patienterna när mottagningstiderna senareläggs. För att skydda seniorer och andra riskgrupper begränsar vi besöken på bland annat vårdhemmen. Läs mer: Social- och hälsovårdstjänster under coronaviruspandemin

Småbarnspedagogik

Daghemmen är öppna.

Man får komma till småbarnspedagogiken bara när man är frisk och i småbarnspedagogiken sköter vi om hygienen.

Vi följer de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen gett om hur man ska agera och sköta hygienen under coronavirusepidemin.

Barn och vuxna ska vara friska när de kommer till småbarnspedagogiken. Man ska vara noggrann med handhygien och tvätta händerna omsorgsfullt åtminstone på morgonen när man kommer till barngruppen, när man kommer utifrån in, före måltider, i samband med toalettbesök och när man går hem. Vi ber vårdnadshavarna att undvika att vistas inomhus i enheten för småbarnspedagogik, så att kontakterna ska kunna minimeras. Barnen kan tills vidare inte ta med egna leksaker till småbarnspedagogiken.

Öppen småbarnspedagogik

Aktivitetsparker

Alla aktivitetsparker är öppna, med undantag för Mattby aktivitetspark som är under renovering. Aktivitetsparkernas verksamhet ordnas tills vidare utomhus. Aktivitetsparkernas inomhuslokaler hålls stängda. Toaletter får dock användas vid behov, men även då ska man beakta ett säkerhetsavstånd på 2 meter och god host- och handhygien.

I aktivitetsparkerna iakttas gällande coronaanvisningar. Man får inte komma till parken om man är ens lite sjuk. I parken ska man också beakta säkerhetsavstånden och god host- och handhygien.

Suomi tutuksi-verksamheten ordnas tills vidare inte.

I aktivitetsparkerna ordnas verksamhet för små skolelever. Verksamheten ordnas i regel utomhus. Under skolelevernas mellanmålsstunder beaktas hygienanvisningarna och säkerhetsavstånden. En del av skoleleverna har anmält att de önskar avgiftsbelagt mellanmål och en del har egen matsäck. Kylskåpet får inte användas, så den egna matsäcken ska vara sådan att den inte behöver förvaras i kylskåpet. Om det finns många barn, ordnas mellanmålsstunden i turer.

Aktivitetsparkernas leksaksförråd hålls tills vidare stängda.

Öppna daghem

De öppna daghemmen är tills vidare stängda. Detta beror på att det inte är möjligt att ordna utomhusverksamhet på de öppna daghemmen och det är omöjligt att undvika nära kontakter inomhus.

Skolor och gymnasier

Läsåret i svenskspråkiga grundskolor inleds på tisdag 18.8 som närundervisning. Alla gymnasier i Esbo och finskspråkiga grundskolor börjar läsåret redan 13.8. 

Man ska inte komma till skolan om man är sjuk eller har symptom 

Läsåret inleds enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar om ordnande av utbildning. I skolor och gymnasier undviker man onödiga närkontakter och fortsätter att upprätthålla en hygien enligt THL:s rekommendationer. 

Kom till skolan eller gymnasiet endast om du är frisk. Gällande karantäner följs THL:s anvisningar. Skolhälsovårdens anvisningar för trygg skolgång

Utbildningsstyrelsens och övriga myndigheters anvisningar uppdateras kontinuerligt och ändringar i stadens information görs i enlighet med dessa. Vårdnadshavare och studerande får mer information om arrangemang i skolan via Wilma.

Mer information om skolstarten finns i denna nyhet. 

Motion och kultur

Höstens motionskurser och -grupper börjar 31.8. På grund av säkerhetsavstånden tas färre deltagare in i grupperna än normalt. Även i öppna motionsgrupper beaktas säkerhetsavstånden, det vill säga antalet deltagare begränsas vid behov av idrottsinstruktören.

Videor och länkar om hur man kan träna hemma har sammanställts på sidan espoo.fi/omatoimiliikunta

Hostens kulturprogram håller på att köra igång. Kulturtjänsterna tar hänsyn till säkerheten.

Esbo stads bibliotek, museer och kulturlokaler har öppet igen

Naturens hus Villa Elfvik öppnades med undantagsarrangemang 1.6. För naturutflykterna gäller obligatorisk anmälan.

Ungdomslokalerna öppnar åter i augusti. Ungdomstjänsterna har verksamhet också på webben. Läs mer: Esbos digitala ungdomslokal öppnas (på finska).

Navigatorhusets Startpunkter betjänar igen. 

Kundtjänst

Esbo stads servicepunkter betjänar normalt.

På servicepunkterna följer vi noggrant säkerhetsavstånden och hygienanvisningarna. Vi har skaffat droppskydd och visir för våra anställda som betjänar våra besökare ansikte mot ansikte. På detta sätt förbättrar vi säkerheten för både personal och våra besökare. Vi hoppas att alla sköter sina ärenden i rask takt.

Det är inte tillåtet att besöka servicepunkterna om man har de minsta symtom på förkylning eller magsjuka. Då kan man sköta ärenden per telefon eller på chatt. Det allmänna rådgivningsnumret och chattjänsten finns på adressen www.esbo.fi/kundtjänst.

Hur sköter man ärenden på distans utan närkontakt?

Tjänster för företagare och företag

FöretagsEsbo hjälper alla företagare i Esbo. Boka tid i kalendern

Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i coronavirussituationen har öppnat. Det lönar sig att förbereda sig väl på ansökan redan på förhand. Mera information om ansökan

Informationspaket om tjänster för företagare och företag under coronapandemin.

En god handhygien kan förhindra luftvägsinfektioner att smitta

Luftvägsinfektioner förebyggs bäst genom hand- och hosthygien. En god handhygien kan förhindra infektioner att smitta

Smart chattbot inledde rådgivning om coronaviruset på många språk

Esbo stad testar en smart, lärande chattbot med artificiell intelligens, som svarar på frågor på över 100 språk på esbo.fi. Bottens språkkunskaper baserar sig på automatisk översättning från engelska. Det förekommer säkert språkfel, men målet är att översätta det centrala innehållet i varje meddelande. Nyhet