Arbetet för hållbar utveckling förde återigen Esbo till finalen i tävlingen om Europas innovationshuvudstad

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14-08-2020 kl. 9.28

Esbo har valts till en av tolv finalister i tävlingen Europas innovationshuvudstad (iCapital). I den årliga tävlingen kan europeiska städer presentera innovationsverksamhet i staden. Vinnaren offentliggörs på europeiska forsknings- och innovationsdagarna 22–24.9.2020.

Esbo hade framgång också 2019 och placerade sig bland de sex bästa, då tävlingen vanns av Nantes i Frankrike. Deltagandet i tävlingen hjälper att framhäva stadens attraktion för företag, investerare och experter.

”Esbo har förbundit sig att nå Förenta nationernas mål för hållbar utveckling före 2025, fem år före FN:s tidsfrist. Denna agenda möjliggör innovationsarbete tillsammans med företag och läroanstalter samt främjar ekonomisk konkurrenskraft och hållbarhet i Esbo”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Förenta nationernas mål för hållbar utveckling ingår i stadens utvecklingsarbete

Arbetet för att nå Förenta nationernas mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) är en hörnsten i Esbo stads deltagande i tävlingen Europas innovationshuvudstad. I somras gjorde Esbo stad en utvärdering (Voluntary Local Review, VLR) av hållbar utveckling. I denna analyseras stadens och dess partners hållbarhet och utvecklingsbehov i förhållande till Förenta nationernas mål.

”Esbos VLR-bedömning presenterar flera konkreta åtgärder som ska förbättra hållbarheten i den dagliga verksamheten. Sådana åtgärder är bland annat eldrivna bussar i som togs i bruk för ett år sedan i Alberga, en betydande ökning av drivkraften för bilar med låga utsläpp, såsom el, biogas och förnybar diesel, i Esbo eller slopandet av stenkol inom fjärrvärmeproduktionen 2025”, berättar Pasi Laitala, direktör för hållbar utveckling.

Esbo stads VLR-bedömning presenterades på Förenta nationernas sammanträde i somras tillsammans med hela Finlands och Åbo stads VLR-bedömningar.

Fokus på unga och inlärning

Utöver de ekologiska målen är utbildning en av prioriteringarna i Esbo stads arbete för hållbar utveckling. Därför har staden i sin presentation i iCapital-tävlingen betonat satsningar på utbildning, lärande och unga. Kulturspaning erbjuder konst och kultur för 3–5-åringar. Gutsy Go sporrar 14–15-åringar till fredshandlingar. Dessa är exempel på stadens verksamhet för social och kulturell hållbarhet, det vill säga jämställdhet, välfärd, delaktighet och gemenskap.

”I tävlingen efterlystes städer som hittar nya lösningar för att förbättra det dagliga livet. Det är precis så man tänker på Esbo stad: invånarorienterade tjänster och en hållbar stad utvecklas tillsammans med företag, forskningsinstitut, föreningar och invånare. Hörnstenar i Berättelsen om Esbo är att underlätta invånarnas dagliga liv”, konstaterar serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen.

Mer information