Årets museum 2018 är Esbo moderna konstmuseum EMMA

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25.5.2018 kl. 10.22

Museipriserna för år 2018 delades ut idag den 24.5 på Museiprisgalan i Vasa. Titeln Årets museum 2018 vann EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Årets specialpris fick Aines konstmuseum i Torneå. Med priset Årets museipublikation belönades Finlands nationalmuseums Det offentliga och det dolda Finland.

Vandringspriset Årets museum beviljas åt ett museum som på sitt eget verksamhetsområde på ett betydande sätt har främjat museibranschens samhälleliga synlighet och inflytande. Museets verksamhet har fört ut nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar på museiområdet.

”EMMA – Esbo moderna konstmuseum har lyft den museala verksamheten i Finland till en ny nivå med sitt utomordentliga Aukio-koncept. Aukio berikar publikens begrepp om museernas vardag och sakkunskap genom att visa fram museiarbetet i ett öppet utrymme. Museet är en helhet med klara linjedragningar, som är sakkunnig, tidsenlig och högklassig. Museets inflytande är betydligt större än dess eget verksamhetsområde och det har också vuxit till ett av vårt lands mest betydande konstmuseer”, motiverade prisnämnden sitt val.

17 museer ansökte om priset, och av dem valdes sex till finalen. Förutom EMMA och Aines konstmuseum var Muminmuseet och Spelmuseet i Tammerfors, Finlands Flygmuseum i Vanda samt Finlands nationalmuseum i Helsingfors med i finalen.

EMMA Vuoden museo 2018

Photo: Ossi Nyqvist