Årets stadsdel är Köklax!

  • Dela på Facebook
  • TwitterX
10.8.2018 kl. 14.00

Köklax har valts till årets stadsdel 2018. Vinnaren offentliggjordes den 10 augusti på Finlands Hembygdsförbunds hembygdsdagar. ”Vi i Köklaxgillet är mycket glada och stolta över att valet föll på Köklax och över att Köklax dessutom är den första stadsdelen i Esbo som fått utmärkelsen”, säger Köklaxgillets ordförande Susanna Rahkonen.

En delegation från Köklaxgillets styrelse mottog utmärkelsen vid prisutdelningstillfället i Villmanstrand. Susanna Rahkonen betonade i sitt tacktal att priset tillhör alla invånare, föreningar och andra aktörer i Köklax storområde.

”I Köklax råder en byanda som är helt unik för Esbo. Den bygger på en kombination av historia och nutid, av gammalt och nytt, och förstås på alla människor. Detta i kombination med områdets mångsidiga natur gör Köklax till en trivsam stadsdel där det är bra att bo och som vi vill värna om”.

Årets stadsdel är en utmärkelse som Hembygdsförbundet har delat ut årligen sedan 2001. I fjol gick priset till Nordsjö i Helsingfors. Vinnaren utses av Hembygdsförbundets styrelse utgående från förslag av en jury med experter inom olika branscher. Vid valet betonas aktivitet och medborgarverksamhet i stadsdelen. I år nominerades 368 stadsdelar, vilket är fler än någonsin tidigare.

Unikt läge och människor skapar en ovanligt bra stadsdel

”Köklax ligger ganska så nära havet och i ändan av viken finns ett unikt naturskyddsområde. Genom området flyter två åar. Detta upptäckte också forntidens människor – i området finns spår av förhistorisk bosättning och medeltida byar. Esbo gård, som byggdes vid Kungsvägen, har varit en viktig herrgård också nationellt sett,” konstaterar Rahkonen på Köklaxgillets vägnar.

Rahkonen berättar också om hur järnvägen till Åbo byggdes i Köklax i början av 1900-talet. Järnvägen förde med sig industri, arbetstillfällen och tjänster till området. Arbetsgemenskaperna som uppstod i och med tegel- och glasbruket i området har utgjort grunden för den samhörighet som råder i dagens Köklax.

”I bostadsområdet syns Köklax historia sida vid sida med modernt boende. I och med bostadsmässan 2006 fick Köklax nya invånare och även efter mässan har det byggts flitigt i området. Gränsen på 10 000 invånare överskreds precis. Köklax är med andra ord som en trevlig småstad med sitt bystråk, även om Esbo också har större stadscentrum”, berättar Susanna Rahkonen.

”Vi i Köklaxgillet tycker det är särskilt fint att området har karaktären av en by trots att vi befinner oss i Finlands näst största stad. På Handelsbacken i Köklax verkar fortfarande Halmes bageri som är över 100 år gammalt. Dessutom pågår det också annan aktiv företagsverksamhet på Handelsbacken, vilket skapar en speciell trivsamhet i området.”

Rahkonen betonar också att invånarna i Köklax är aktiva, såväl de nyinflyttade som de långvariga, och i området bor särskilt mycket barnfamiljer. Invånarna verkar i olika inofficiella grupper i sociala medier, deltar i skolornas och daghemmens föräldraverksamhet och sysslar med mångahanda fritidsaktiviteter. I området verkar också den traditionella idrottsföreningen Kauklahden pyrintö, en frivillig brandkår och scoutverksamhet. Det erbjuds också Marthaverksamhet och nya typer av aktiviteter, till exempel en Reko-ring för direkthandel med livsmedel.

Köklaxgillet har ordnat olika evenemang som för samman invånarna, till exempel de årliga Köklaxdagarna och en levande julkalender som går ut på att det varje dag i kalendern ordnas ett mindre eller större evenemang eller något annat som tillför glädje.

”Köklax hör till de äldsta bostadsområdena i Esbo. Därför är det speciellt fint att Köklax är det första området i Esbo som utnämns till årets stadsdel”, säger Rahkonen. 

Stadsdirektör Jukka Mäkelä gläder sig åt utmärkelsen som Köklax fått och gratulerar Köklaxborna.

”Esbo lyckas bra i allt som esboborna aktivt deltar i. Köklax är ett ypperligt exempel på att man till och med i en så här stor stad kan skapa en känsla av samhörighet bland invånarna. I Köklax kombineras på ett fint sätt de bästa dragen av vad det innebär att vara Esbobo: historia, samhörighet och invånarorientering. Stämningen kan kännas av till exempel i kön i Max fiskbutik. Varma gratulationer till Köklax! Fortsätt ert goda arbete, ni utgör ett utmärkt exempel också för alla andra stadsdelar i Esbo.”

Årets stadsdelar

2018: Köklax, Esbo
2017: Nordsjö, Helsingfors
2016: Räfsö, Björneborg
2015: Håkansböle, Vanda 
2014: Pispala, Tammerfors
2013: Kakskerta, Åbo
2012: Vapenbrödrabyn, Vasa
2011: Häntälä, Somero
2010: Kasberget, Helsingfors
2009: Staffansby, Helsingfors
2008: Anttilanmäki, Lahtis
2007: Nakertaja–Hetteenmäki, Kajana
2006: Gårdsbacka, Helsingfors
2005: Hupisaaret, Uleåborg
2004: Kypärämäki–Köhniö, Jyväskylä
2003: Kommila, Varkaus
2002: Kottby, Helsingfors
2001: Port Arthur, Åbo

Tilläggsinformation

Köklaxgillets ordförande Susanna Rahkonen, info@kauklahti.fi, tfn 040 741 3770