Artificiell intelligens-lastbilen gör finländarna förtrogna med den digitala tiden

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.5.2019 kl. 12.30

Målet med artificiell intelligens-lastbilen som offentliggörs idag är att hjälpa finländare att uppleva och experimentera med artificiell intelligens och att lära ut centrala begrepp inom artificiell intelligens. Studerande vid Omnia och Aalto-universitetet har byggt lastbilen som åker runt i huvudstadsregionen, Tavastland och Birkaland från den 28 maj fram till midsommar.

Artificiell intelligens (AI) ändrar vår vardag och vårt arbete samt stärker människans förmågor: AI-applikationer iakttar världen tillsammans med människorna och för dem, lägger upp budgetar och försäljningsprognoser inom affärsverksamhet och ger oss rekommendationer om musik och filmer som passar oss. AI ändrar också arbetet – ett omskolningsbehov av rentav en miljon finländare har nämnts. Eftersom AI kommer i framtiden att beröra nästan alla delområden i vardagen, är det viktigt att finländarna förstår vad AI är och hur den fungerar.

För att tillgodose detta behov startar Esbo stad, Lenovo, Microsoft Oy och Omnia turnén med AI -lastbilen. I lastbilen och AI-området som byggs upp i dess närhet erbjuds möjlighet till många upplevelser, med vars hjälp finländarna kan lära sig om funktionsprincipen för AI och se vad AI gör i praktiska tillämpningar.

Förlängning av AI-mentorernas utbildning

AI-lastbilen uppstod från Esbo stads stadsdirektör Jukka Mäkeläs idé om att hjälpa människorna att bekanta sig med AI.

– Omnia utbildade förra hösten 100 seniorer från Esbo till AI-mentorer. AI-lastbilen är en fortsättning på detta arbete: Vi lastar bilen full med praktiska exempel på AI och tar informationen i lättillgänglig form till alla intresserade så att de kan testa den. Vår viktigaste målgrupp är människor som ännu känner sig främmande inför det digitala. Vi vill säkerställa att ingen hamnar på efterkälken i utvecklingen, utan inspireras att ta åt sig ny teknologi som kan förenkla vardagen redan idag, säger Mäkelä.

Det var Esboregionens samkommun för utbildning Omnia som erbjuder yrkesutbildning som tog på sig ansvaret för att genomföra visionen.  Yrkesstuderande vid Omnia och en internationell grupp studerande på Aalto-universitetets produktutvecklingskurs bollade idéer kring AI-lastbilen och genomförde projektet tillsammans med samarbetsföretag.

I lastbilen lär sig finländarna med hjälp av konkreta uppgifter och spel hur AI fungerar.

Ett besök i AI-lastbilen är utformat som ett rymningsspel där 4–6 deltagare tillsammans ska lösa tre uppgifter som hjälper dem att förstå vad data, inlärning och algoritmer har med AI att göra. Framför AI-lastbilen finns ett separat upplevelseområde där besökarna bland annat kan lära sig om ansikts- och taligenkänning samt talstyrning.

10 000 besökare som mål

Målet är att i den första fasen ge 10 000 finländare chansen att uppleva AI. Samarbetspartner i idéarbetet för och turnén med AI-lastbilen är Esbo stad, Lenovo, Microsoft Oy och Omnia.

– Det internationella teamet som utvecklade och konstruerade AI-lastbilen bestod av studenter från sex olika länder. Resultatet är ett utmärkt exempel på hur tekniken förenar studenter från olika utbildningslinjer och utbildningsnivåer: från Aalto universitet till Omnia, från arbetsterapeut till diplomingenjör och från ekonom till elektronikmontör och datanom. Utbildningsutbudet kompletterar och berikar varandra och tillsammans gör det möjligt att hitta lösningar på stora samhälleliga utmaningar genom utvecklingen av nya tjänster, produkter och praxis, säger Sampo Suihko, direktören för Utbildningssamkommunen Omnia.

– Vi har uppnått ett skede inom teknologiutvecklingen som gör det möjligt att utnyttja AI på aldrig förut skådade sätt. Det är ett gigantiskt kliv framåt i världens utveckling och ingen instans kan förverkliga det på egen hand. Ett bra exempel på sådant samarbete är projektet med AI-lastbilen där olika instanser gör sitt för att möjliggöra ett fantastiskt exempel och ta AI till människorna. På så sätt kan vi även främja den digitala jämlikheten i samhället, säger Eero Tainio, landsdirektör för Lenovo.

– AI är redan här. Vi använder den i många tillämpningar både på fritiden och i arbetet, kanske ovetandes, eftersom AI ofta fungerar i bakgrunden. Det är i vilket fall viktigt att finländarna förstår vad AI är och hur den fungerar, eftersom vi alla berörs av den förändring som AI ger fart åt. Lärande betonas i alla förändringar och det är fint att besökarna med hjälp av AI-lastbilen kan lära känna det och lära sig mer av det, säger Jussi Tolvanen, verkställande direktör för Microsoft Oy.

Den första etappen på AI-lastbilens turné startar den 28 maj 2019 i Esbo och före midsommar besöker AI-lastbilen Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Tammerfors och Hauho. Mer information om AI-lastbilen och turnéschemat finns på adressen www.tekoalyrekka.fi.

Mer information:

Ett pressmeddelande av Esbo stad, Lenovo, Microsoft Oy och Omnia