Att lyckas ger motivation i barnskyddsarbetet – Esbo följer upp arbetsmängden och utvecklar tjänsten

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.4.2018 kl. 13.20

Barnens väl fungerar som en motivator i barnskyddsarbetet – underverk sker varje dag

Största delen av dem som svarat på enkäten anser att arbetet löper minst måttligt. Arbetsmängden och kundantalet upplevs dock vara för stora. Omsättningen av arbetskraft och statistikföringen av arbetsprestationerna anses också göra arbetet mindre smidigt. Chefsarbetet upplevs som bra: cheferna är yrkeskunniga och de stöder och uppmuntrar sina anställda. Att man lyckas med kundarbetet hjälper också de anställda att orka. De får styrka av möjligheten att konkret och med sin egen expertis kunna påverka barnens, de ungas och familjernas liv i Esbo.

”Socialarbetarnas situation har väckt mycket diskussion på sistone. Behovet av barnskydd är en barometer för samhället. Man kan besegra det genom samarbete mellan olika aktörer inom tjänster för barnfamiljer, inte enbart inom barnskyddet. Esbo utvecklar sina tjänster för barnfamiljer enligt målen i det nationella programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Hur utvecklingen framskrider följs upp med gemensamt överenskomna mätare”, säger Esbo stads familje- och socialservicedirektör Mari Ahlström.

”Människornas problem har blivit mer komplicerade, vilket har gjort barnskyddsarbetet mer krävande och belastande. Den ständiga förändringen av verksamhetsmiljön kräver att man både utvecklar de anställdas expertis och stärker ledningen, teamarbetet och det yrkesövergripande nätverksarbetet. Å andra sidan är barnskyddsarbetet mycket givande, det händer små underverk varje dag. Detta faktum hamnar ofta i skymundan”, konstaterar chefen för socialtjänster för barnfamiljer Kati Villgren.

Nätverks- och myndighetssamarbetet utvecklas

De anställda som svarade på enkäten förde fram att samarbetspartnerna och myndigheterna ofta har bråttom och är svåra att nå. För att barnskyddsarbetet ska vara lyckat ska nätverkssamarbetet mellan alla aktörer som är i kontakt med barnet och familjen fungera. Barnets och familjens ärenden sköts ofta förutom inom barnskyddet också på barnrådgivningen, på daghemmet, i skolan eller inom primärhälsovården.

”Esbo har i år tagit i bruk en blankett som underlättar nätverksarbetet. På blanketten samlas olika aktörers uppgifter som gäller familjen. På så sätt blir de olika uppgifterna tydliga för familjen och för alla som arbetar med familjen. De överenskomna uppgifterna kan vara mycket konkreta så som vem som hjälper barnet eller den unga med läxorna eller skjutsar till hobbyerna”, berättar Villgren.

Tjänster med låg tröskel nära barnens och familjernas vardag

I Esbo erbjuds det aktivt tjänster med låg tröskel för barnfamiljer. Familjerna kan till exempel använda Be om hjälp-knappen på webben. Via knappen kan familjerna själva kontakta familjearbetet för barnfamiljer på webben. Familjearbetet erbjuder stöd i vardagen och råd med anknytning till föräldraskapet, familjelivet eller barnen. Familjearbetarna ringer upp klienten inom 1–3 vardagar.

”Vi kartlägger klientens helhetssituation och hänvisar till rätt tjänst. I framtiden måste tjänsterna allt mer föras ut till de ställen där barnen och de unga tillbringar sin tid, det vill säga till hem, rådgivningsbyråer, daghem, skolor och hobbyverksamhet” fortsätter Ahlström.

De anställdas synpunkter utreddes med en enkät som skickades både till dem som är anställda för tillfället och till dem vars anställningsförhållande har upphört under de senaste två åren. 43 personer som är i anställningsförhållande svarade på enkäten.