Barnfamiljer

Tjänsterna för barnfamiljer i Esbo erbjuder råd och stöd för barnfamiljer i frågor och utmaningar i vardagen. 

Målet med våra tjänster är att redan i ett tidigt skede identifiera eventuella problem i familjen och ge vård så fort och effektivt som möjligt. Vi satsar särskilt på förebyggande arbete och på att familjen själv ska hitta och kunna utnyttja sina resurser för att klara av vardagen. Ett välfungerande samarbete mellan stadens olika aktörer och samarbetspartner garanterar att ärenden avancerar på ett smidigt sätt.