Föräldraplan

Föräldraplanen är avsedd som ett stöd och hjälpmedel för ert föräldraskap efter en separation. Planen hjälper er att på ett sakligt och lugnt sätt diskutera hur barnens vardag fungerar.

Med hjälp av planen kan ni komma överens om de praktiska arrangemangen och om arbetsfördelningen, så att ni båda vet vad ni har ansvar för och vad som förväntas av er.

Det viktigaste är att hitta lösningar som säkerställer att barnet inte förlorar kontakten med någondera föräldern.

Till skillnad från ett avtal eller domstolsbeslut om vårdnad om barn och umgängesrätt är föräldraplanen inte någon juridisk handling.

Som förebild som planen finns föräldraplaner (parenting plan) som används i bland annat Australien och England.

Barnets vardag efter separationen

Plan över föräldrarnas samarbete

Botten för föräldraplan (pdf, 190 Kt)