Avtal som berör barnet

Barnet har rätt till båda föräldrarna och till ett tillräckligt underhåll.

Barnatillsyningsmännen vid familjerådgivningsenheten hjälper familjer i Esbo med ärenden som gäller vård, boende, umgängesrätt och underhåll av barnet.

Om barnets föräldrar bor på olika orter eller i olika stater sköts ärendet som myndighetssamarbete med barnatillsyningsmannen på orten där barnet bor eller med utrikesministeriet. Föräldern som bor i Esbo kan uträtta sin del av ärendet hos den lokala barnatillsyningsmannen.

Syftet med avtalen är att trygga barnets intressen, ett tillräckligt underhåll och en nära relation mellan barnet och bägge föräldrarna. 

Föräldrarna kan vid behov ändra på avtalen som berör barnet.

Möte hos barnatillsyningsmannen

Tid bokas hos barnatillsyningsmannen för det bostadsområde där barnet bor. Telefontid må-fre kl. 10–11 tfn 09 816 27711. Som mål är att erbjuda mottagningstid senast två månader från första kontakten. I samband med tidsbokningen får föräldrarna närmare information om hur förhandlingen går till och vilka dokument som behövs. Samtidigt utreds också det eventuella behovet av en tolk. I regel bokas en gemensam tid för föräldrarna.

Att ingå avtal hos barnatillsyningsmannen är frivilligt. Föräldrarna bör sinsemellan komma överens om hur barnets angelägenheter ska skötas. Barnatillsyningsmannen fungerar som en objektiv övervakare av barnets intressen i förhandlingen mellan föräldrarna. Barnatillsyningsmannen kan inte bekräfta ett avtal mellan föräldrarna om avtalet strider mot barnets intressen.