Abort

Om du vet eller tror att du nyss har blivit gravid och vill avbryta graviditeten, boka tid hos en läkare på hälsostationen så fort som möjligt.  Aborten borde utföras senast tolfte graviditetsveckan. Graviditeten räknas från dagen då din senaste menstruation började. Den exakta tidpunkten undersöks emellertid alltid vid en ultraljudsundersökning på sjukhuset.

De vanligaste orsakerna till abort är sociala skäl och hälsoskäl. Aborten kan också utföras efter tolfte veckan om du är gravid av särskilt vägande skäl, men då behövs det ett särskilt tillstånd.   

Aborten utförs på sjukhusets poliklinik, men du måste först få en remiss till sjukhuset av en hälsocentralsläkare. Du övernattar inte på sjukhuset.  Du får mellan en och tre dagar sjukledighet.

Efter aborten kallas du till en efterkontroll. Till den hör i allmänhet ett blodprov och en läkarundersökning.

Om du vill ha mentalt stöd för att genomgå aborten, kontakta stadens mentalvård.

Studerande

Om du tror eller vet att du nyss har blivit gravid och vill avbryta graviditeten, kontakta din studerandehälsovårdare så fort som möjligt.  

Läs mera
HNS Avbrytande av graviditet