Kontaktuppgifter för barnatillsyningsmännen

Barnatillsyningsmännens telefontjänst för rådgivning och tidsbokning svarar tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 12–13 på tfn 09 816 27711.

Barnatillsyningsmännens telefontider är avbokade på torsdagen 15.3.2018, tisdagen 20.3.2018 och torsdagen 7.6.2018.

I mars flyttar vi över till ny telefontjänst och det kan orsaka störningar i telefontjänsten.

Då du ringt till numret, välj rätt linje enligt följande

  • För rådgivning i familjerättsliga frågor, välj 1. 
  • För tidsbokning till en barnatillsyningsman, välj 2.
  • Service på svenska, välj 3.
  • For service in English, please press 4.

Tidsbokningslinjen är endast avsedd för tidsbokningar.

Du kan annullera en bokning med ett sms till tfn 043 8269 555.

När du avbokar en tid ber vi dig meddela följande uppgifter: barnatillsyningsmannens namn, barnets namn, föräldrarnas namn och tiden som avbokas. Kom ihåg att meddela om annulleringen till den andra vårdnadshavaren.

Om ett ärende som gäller ett barns vårdnad, boende, umgängesrätt eller underhållsbidrag är anhängigt vid domstolen kan ärendet inte samtidigt behandlas av barnatillsyningsmannen.

Av säkerhetsskäl skickas all e-post från Esbo stad till adresser utanför staden i krypterad form.

Sekretessbelagda e-posten bör öppnas på en dator. E-posten ber er öppna bifogad fil som ber er att logga in med ert Microsoft-konto eller ber er skapa engångs lösen. Du får en PIN-kod på e-posten som du kan kopiera till webbläsaren. Genom att svara på e-posten så erhåller den sekretessen. Obs en sekretessbelagd e-post går ej att förmedla vidare.