Familjeförberedelse

Familjeförberedelse i Esbo

Grattis, din familj ska få tillökning! Den stora livsförändringen som väntar kan till en början kännas skrämmande, men under graviditeten har du och din familj tid att förbereda er för framtiden. Att dela med dig av dina tankar och känslor om graviditeten med din partner och andra närstående hjälper dig att finna din roll som förälder. Det finns otaliga källor där du kan hämta information om graviditet, förlossning, babyvård och föräldraskap. Förutom att följa graviditeten är en av mödravårdsrådgivningens främsta uppgifter att hjälpa familjen att förbereda sig på föräldraskapet. Hos rådgivningen kan du tala öppet om dina känslor och ställa frågor om sådant du undrar över. Också det här materialet ska fungera som ett hjälpmedel när du förbereder dig.

Första hälften av graviditeten har redan passerat. Den första tidens känslosvall och eventuella illamående ligger bakom dig som är gravid. När den väntande kvinnans kropp förändras blir graviditeten mer verklig. Kroppen börjar redan vara ganska obekväm och stor, och många krämpor och smärtor gör tillvaron besvärlig. Under den senare hälften av graviditeten är det så småningom dags att börja förbereda sig på förlossningen och på att möta barnet. De sista graviditetsveckorna går ofta långsamt och tankarna kretsar redan kring den kommande tiden med babyn. Väntan belönas när babyn föds. Den kommande förlossningen väcker säkert också många känslor; nyfikenhet, spänning och kanske också rädsla. Det hör till. För en förstföderska är förlossningen något nytt och okänt.

Familjer som väntar sitt första barn kan delta i familjeförberedelse som ordnas i samarbete mellan flera olika aktörer. Familjeförberedelsen ska hjälpa dig att växa in i rollen som förälder, stärka växelverkan mellan föräldrarna och babyn och stärka föräldrarnas parförhållande. Du får också stöd av andra familjer i samma situation och information om hälsan under graviditeten, förlossningen och vården av babyn.

Familjeförberedelsen består av gruppträffar före och efter förlossningen. Träffarna leds av olika experter inom staden och våra samarbetspartner.

Du får information om tid och plats samt hur du ska anmäla dig till familjeförberedelse på mödravårdsrådgivningen.

Före förlossningen

  1. Gruppbesök hos fysioterapeuten för mödrar i början av graviditeten. Med tidsbokning.
  2. Den väntande familjen får hälsorådgivning hos en munhygienist. Med tidsbokning.
  3. Gruppträff på rådgivningen. Teman: Förlossning och smärtlindring, vård och amning av det nyfödda barnet samt andra teman enligt gruppens intresse.  Boka tid via hälsovårdaren.
  4. Från par till familj (Parista perheeksi). I flera områden leds evenemanget av församlingens familjearbetare. Du behöver inte höra till en församling för att delta. Ingen separat anmälan behövs.
  5. Familjeförberedelsekväll för pappor med en faderskapsarbetare. Pilotprojekt 2017. Du får mer information av din egen hälsovårdare.

Ett virtuellt besök på förlossningssjukhuset/ HNS

Efter förlossningen

  1. Fysioterapi för mamman och babyn efter eftergranskningen. Boka tid.
  2. Verksamhet för spädbarnsfamiljer inom den öppna dagvården.
    Familjeförberedelsen fortsätter efter förlossningen inom verksamheten för spädbarnsfamiljer i den öppna dagvården och i aktivitetsparkerna. Alla spädbarnsfamiljer är välkomna! Du hittar exaktare öppethållningstider på varje enhets egna sidor bakom länken familjeförberedelse.
  3. Tidig anknytning och barnets utveckling