Babyns mage

Under babyns första dagar är dess avföring nästan svart eller mörkgrön (så kallad barnbeck eller mekonium). Om några dagar börjar avföringen bli mer flytande och ändrar färg till gulaktig. I början bajsar babyn ofta, en del av dem till och med varje gång de fått mjölk. Det är också ett viktigt tecken på att babyn fått tillräckligt med mjölk. Så småningom blir takten långsammare men den kan variera mycket. Medan en baby kan bajsa fem gånger om dygnet kan en annan göra det bara en gång per vecka. Spädbarn som ammas kan till och med bajsa bara var tionde dag utan att de drabbats av förstoppning. Avföringen på en ammad baby växlar från gulaktig till grönaktig. Doften är vanligtvis mild och en aning sur. Ett spädbarn som får modersmjölksersättning brukar bajsa några gånger per vecka. Oftast är avföringen fastare än hos spädbarn som får modersmjölk.

Om en baby inte bajsar på länge kan den bli orolig och missnöjd. Det kan kännas svårt att bajsa också om barnet inte har förstoppning. Babyns tömningsreflex kan få hjälp på traven om du pumpar babyns ben fram och tillbaka ovanpå magen eller genom att du lätt masserar babyns mage i tarmarnas riktning.  Ett varmt bad kan också vara bra. Om du misstänker att ditt barn har förstoppning kan du ta upp problemet på rådgivningen. Ibland kan det behövas medicin för att råda bot på förstoppning, men det är viktigt att först diskutera frågan med hälsovårdspersonal.

Gas i magen och uppstötningar

Gas i magen och uppstötningar är båda mycket vanliga problem hos spädbarn. Ofta kan gas i magen ge upphov till magont. Babyn kan bli orolig och vända och vrida på sig, gråta och vara missnöjd. Om babyn sväljer mycket luft när den äter kan det förvärra gasbesvären och uppstötningarna. Det lättaste sättet att få ut luften är att få babyn att rapa antingen mitt i måltiden eller senast direkt efter måltiden. Uppstötningar beror vanligtvis på att magmunnen inte är helt utvecklad. Muskeln mellan magsäcken och matstrupen är ännu så svag att också mat stiger upp i matstrupen tillsammans med luften. Spädbarn som ammas sväljer lätt luft om mjölkflödet är rikligt. Du kan motverka problemet genom att pumpa bort den extra mjölken innan du börjar amma. 

Du kan hjälpa barnet att få ut luften till exempel genom att pumpa babyns ben fram och tillbaka på magen

Du kan hjälpa barnet att få ut luften till exempel genom att pumpa babyns ben fram och tillbaka på magen, genom att massera magen varligt och genom att hålla babyn i upprätt ställning eller på mage när den är vaken. Du kan också minska på uppstötningarna genom att hålla barnet i upprätt ställning så mycket som möjligt och genom att undvika att svänga omkring på barnet genast efter att det ätit. En baby som lider av gasbesvär sover ofta hellre på sidan än på mage. Dessutom kan du på apoteket köpa mjölksyrebakterier som balanserar tarmen eller droppar som nedbryter luften i tarmarna.

Om uppstötningarna är ovanligt starka kan de hänga ihop med refluxsymtom. Refluxsymtom innebär att innehållet i magsäcken kontinuerligt stiger upp i matstrupen. Hos en baby på 0–2 månader kan detta orsaka bland annat uppkastningar, gråt, oro och skrik vid bröstet eller att babyn stelnar till. Egentlig reflux innebär vanligtvis starka symtom. Vid behov kan sjukdomen konstateras med hjälp av pH-mätningar på sjukhus.

Oftast minskar uppstötningarna när matsmältningsorganen mognar eller senast vid sex månaders ålder då babyn börjar få fast föda. Uppstötningarna kan betraktas som normala om babyn växer väl och är nöjd. Om du känner oro över uppstötningarna kan du kontakta rådgivningen.