När babyn gråter

Gråt är det naturliga sättet för en liten baby att uttrycka sig. Alla spädbarn gråter ibland trots att deras föräldrar sköter om dem på ett gott och kompetent sätt. Det finns alltid en orsak bakom gråten, men i vissa åldrar förekommer också gråtIsä ja itkevä vauva som har att göra med barnets utveckling. Alla barn börjar i regel gråta mer från två eller tre veckors ålder, och gråter mest i en ålder på två månader. Då kan babyn gråta upp till två eller till och med fyra timmar per dygn. En sådan här mängd gråt, som har att göra med barnets utveckling, minskar vanligtvis före fyra månaders ålder.

Genom gråt kan babyn kommunicera att den till exempel känner hunger, ensamhet, behov av närhet, frustration, trötthet, lider av en våt blöja, hetta, kyla, uttråkning, rädsla eller magknip. Ibland är gråt också ett symtom på smärta eller sjukdom.  I början kan det vara svårt att förstå varför babyn gråter, men med tiden börjar föräldrarna vanligtvis känna igen olika variationer och kan känna igen när gråten gäller till exempel smärta eller hunger. Då du prövar på olika sätt att lugna ner babyn lär de du tolka babyns kommunikation. Å andra sidan vet småttingar inte alltid själv varför de gråter.

Även om du inte kan få gråten att upphöra är det viktigaste att den gråtande babyn får uppmärksamhet och empati av dig. Det är ytterst viktigt att du håller den gråtande babyn i famnen. Vanligtvis lugnas babyn av att föräldern är närvarande och håller babyn intill sig. Ett bra sätt att lugna ner en liten baby är att hålla den i hudkontakt, bara iklädd i en blöja, till exempel innanför din skjorta. Tätt intill dig, med hud mot hud, hör babyn hjärtslagen, som är bekanta sedan tiden före födelsen. Då jämnas barnets puls och andning ut lättare och babyn känner sig trygg. Om du matat babyn och blöjan är torr, men gråten inte avtar, kan du försöka lugna ner babyn till exempel genom att tala lugnt, sjunga, bära babyn i famnen i olika ställningar eller genom att lugnt gunga babyn fram och tillbaka. Ibland fungerar det också med att minimera alla sinnesintryck, till exempel genom att lägga barnet i dess säng. Förbundet för mödra- och skyddshem har en webbplats med mycket information om hur man kan lugna ner en gråtande baby och om stöd för att orka med en baby som gråter mycket.

Kan babyn ha kolik?

Med spädbarnskolik avses en smärtgråt som kommer som ett anfall och som fortsätter oberoende av att föräldrarna försöker lugna ner babyn. En baby som lider av kolik har ofta en mage som putar och är spänd. När babyn gråter kan den böja ryggen på båge och vifta oroligt med händerna. Enligt en medicinsk syn på saken ska minst tre villkor uppfyllas för att babyn ska få diagnosen kolik: babyn gråter minst tre timmar om dygnet, minst tre dagar per vecka, i minst tre veckor. Hur länge koliken håller på kan variera, men vanligtvis upphör den senast inom några månader sedan den började. Ibland verkar det som om koliken skulle anknyta till magproblem, men eftersom man inte känner till en klar orsak, finns inte heller någon egentlig behandling. På Befolkningsförbundets webbplats finns en omfattande guide som ger stöd och praktiska tips till föräldrar vars barn har kolik.

Mer information

Guide för kolikfamiljer