Barnets motoriska och lekkunnig utveckling

Barnets motoriska utveckling framskrider i egen takt hos alla, men ändå enligt samma grundprinciper. Det första som utvecklas hos babyn är kontroll av de stora musklerna, det vill säga grovmotoriken, och därefter kontroll av de små musklerna, det vill säga finmotoriken. I början kan en baby till exempel vifta med en leksak med hela handen och gripa leksaken med hela näven. Senare greppar barnet föremålet med fingrarna. Barnet lär sig också att kontrollera sitt huvud före kroppen och å andra sidan kontrollera bålen innan det lär sig mer precisa handrörelser.

Barnets individuella utveckling kan inte påskyndas, men barnet kan uppmuntras och sporras till att hitta sina egna färdigheter.

Barnets motoriska utveckling 0–3 månader

Olika reflexer och sinnen är avgörande för aktiviteterna för en baby i den här åldern. Babyn bekantar sig med sin omgivning och lär sig saker med hjälp av sina sinnen. Allt efter att veckorna går börjar babyn sträcka sig efter leksaker och vifta mot saker.  Det är bra att ofta hålla babyn i famnen och genom lätta strykningar ge närhet och skapa en känsla av trygghet.

I det här skedet, då barnet till en början inte alls kan kontrollera sin kropp och inte är medveten om den, är det bra att vänja babyn vid att ligga på mage i vaket tillstånd. Att ligga på mage stärker nack- och ryggmusklerna och utvecklar bland annat muskel- och balanssinnet. Att öva sig att bära upp huvudet är avgörande också för den senare utvecklingen. I början av den andra månaden börjar orkar barnet redan lyfta huvudet en stund när det ligger på mage. Babyn ligger med böjda armar och ben, men sträcker så småningom ut dem. Rörelserna är okontrollerat sparkande. Babyn börjar också föra näven till munnen.

Under sin tredje månad orkar barnet oftast redan bära upp huvudet själv – och vänder sig också mot ljud. Samtidigt börjar babyn stöda sig mot armbågarna. Under den här tiden blir också synen så småningom skarpare. Babyn börjar följa rörelser med blicken samt urskilja former och färger.

Barnets motoriska utveckling 3–6 månader

Vid det här stadiet börjar barnet ha bättre kontroll över sin kropp. Rörelserna blir efter hand mer medvetna. Barnet sträcker sig efter olika saker, griper föremål, undersöker dem med munnen och släpper taget. Öga-hand samarbetet börjar på så sätt fungera. Nacken och övre kroppen blir starkare och händerna söker sig automatiskt mot varandra. Då babyn ligger på rygg är det bra om babyn övar att föra en leksak till munnen samt flytta en leksak från ena handen till den andra.

Barnet kan redan bära upp huvudet då man drar upp det i sittande ställning. Från ryggläge vänder sig barnet först på sida och sedan på mage. När barnet ligger på mage lutar det sig mot armbågarna.

Barnets motoriska utveckling 6–9 månader

Under den här tiden blir ryggen och kroppen allt starkare. Balansen blir bättre och barnet börjar sitta. När barnet sitter och händerna är fria kan barnet bättre kontrollera både sina händer och sina fingrar. När finmotoriken utvecklas kan barnet undersöka leksaker noggrannare och använda båda händerna samtidigt. Också öga-hand samarbetet förbättras och kanske barnet vill äta själv.

En del barn börjar också åla och krypa i det här skedet, vilket är en stor förändring, eftersom barnet nu på egen hand kan ta sig dit det vill. Barnet blir självständigare och börjar kontrollera sin kropp samt kan själv söka upp intressanta saker att göra.

När barnet ligger på mage reser sig det först upp på raka armar medan fötterna fortfarande är i golvet. Att ligga på mage aktiverar barnet till att göra kryprörelser. Barnet lär sig först att åla bakåt och sedan framåt. Till slut reser sig barnet på alla fyra och börjar gunga. Vid slutet av fasen börjar babyn kanske redan krypa. Om man håller barnet i händerna och stödjer det kan det redan ta små medvetna steg.

Kontrollen över händerna blir bättre och barnet kan hålla ett föremål i vardera handen och fingra på samma föremål med båda händerna. Barnet viftar också med händerna och bankar med föremål samt börjar aktivt lossa sitt grepp. Till slut börjar barnet greppa föremål med tumme och pekfinger, undersöka små föremål och använda bara pekfingret.

Barnets motoriska utveckling 9–12 månader

Barnet börjar röra sig mer självständigt från en plats till en annan. Det kan resa sig från sittande ställning upp på knä och från knästående till att stå upprätt och kan till och med ta steg. Barnet börjar gå genom att först ta stöd t.ex. av möbler eller av en vuxen. I slutet av perioden kan barnet redan stå utan stöd och tar eventuellt sina första steg.

Finmotoriskt är samarbetet mellan tumme och pekfinger redan smidigare. Händernas verksamhet blir klart noggrannare. Samtidigt börjar helt nya sorters leksaker intressera, så som plocklådor och pussel. En del barn kan också bläddra i böcker.

När fin- och grovmotoriken utvecklas börjar också barnets uppfattning om rum och riktning formas och barnet börjar bli mer medvetet om sig själv i förhållande till omgivningen. Barnet börjar så småningom förstå att det finns ett avstånd till föremål och att någonting är "uppe" och "nere".

Tips på

Källor:

Vainer Wegloop, M., Spliid, L: Leikitä vauvaa - Liikuntaleikkejä 0-12 kuukauden ikäisille. WSOY 2008.

Woolfson, R. C: Vireä vauva - Tue lapsesi kehitystä. WSOY 2006.

Young, C: Ensimmäisten vuosien leikit ja oppiminen. Vauvakirja 2008.

Mannerheims barnskyddsförbund

Esbo stads ergoterapeuter. 2014.