Sinnenas betydelse för barn under ett år

Barnet börjar genast efter födseln bekanta sig med sig själv, andra människor och sin omgivning med hjälp av sina sinnen: genom att smaka, lukta, lyssna, se, känna och röra sig.  Så bildar sig barnet en allt noggrannare uppfattning om sina egna möjligheter och begränsningar.

Då barnet är ett par månader betonas särskilt känselsinnet, rörelse- och balanssinnet samt sinnesupplevelser som kommer från muskler och leder. Huden registrerar beröring noggrant och också området kring munnen är känsligt för olika känselförnimmelser. Babyn njuter av att vara i famnen och av lätt beröring och suger också gärna på något. Känslan av en våt blöja gör att babyn känner sig obekväm medan mammas beröring lugnar. Öm beröring mellan förälder och barn är livsviktigt för hjärnans utveckling samt för att bygga upp förhållandet mellan förälder och barn. Känselförnimmelserna har stor betydelse för barnets välbefinnande och har en lugnande verkan.

Babyn undersöker sin omgivning och sig själv genom att pröva på olika rörelser och lyckas efter att ha försökt en stund. Ju mer barnet börjar röra sig, desto självsäkrare blir det. Med sinnenas hjälp får barnet en trygghetskänsla och mod att lära sig nya saker.