Missfall

Missfall börjar vanligen med en mindre blödning som kan bli kraftigare. I blödningen kan det förekomma också stora koagel. Mensvärksliknande smärta i underlivet och ryggen är vanlig.

Missfall i början av graviditeten behandlas i allmänhet under tjänstetid på Kvinnokliniken 

Endast du blöder kraftigt och du har hårda smärtor behöver vård under andra tidpunkter. Missfallspatienter vårdas vid jouren för kvinnosjukdomar. Läs mera: HNS Jour för gravida

Om graviditeten är i ett tidigt skede, blödningen inte är kraftig och du inte har hårda smärtor kan du följa med situationen i lugn och ro. Om blödningen däremot blir kraftig, du har hårda smärtor eller ditt tillstånd allmänt försämras, ring rådgivningsnumret tfn 09 816 22800 som betjänar vardagar kl. 8.30–14.30. Vänta tills en hälsovårdare svarar i telefonen.  Hälsovårdaren bedömer per telefon om du ska uppsöka läkare eller om det räcker med att följa med situationen hemma.

Om du fått missfall kan du boka tid för ett besök på mödrarådgivningen om du vill tala med en hälsovårdare.

Läs mer
HNS: Vård vid missfall

Vårdguiden (Sverige): Missfall