Mödra- och barnrådgivning

Nyheter

Nyheterna om rådgivningsbyråernas verksamhet finns nere på sidan, efter menyn och chat.

 

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning

Alla mödra- och barnrådgivningar i Esbo använder ett och samma telefonnummer för rådgivning och tidsbokning, tfn 09 816 22800 (lna/msa). Numret betjänar vardagar 8.30–13.30. Om du inte kan svara då hälsovårdaren ringer försöker hon eller han på nytt senare, sammanlagt tre gånger. Vi lovar att svara på alla samtal under samma vardag.

Du kan avboka en tid genom att lämna ett meddelande automaten på samma telefonnummer, under alla tider på dygnet.

Vid behov kan du få en längre tid eller ett extra besök hos rådgivningen. Dessutom kan du som är vår kund rådfråga hälsovårdaren i ärenden som gäller graviditet och föräldraskap eller barnets utveckling och hälsa.

Rådgivningens webbtidsbokning för barn i lekåldern

Du kan boka rådgivningstid på webben för barn i 1-, 1.5-, 2-, 3-, 5- och 6-års åldern i rådgivningarna i Esbo.

För att använda tjänsten måste barnets vårdnadshavare autentisera sig med nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

esbo.fi/webbradgivningen

 

Mödrarådgivning

Mödrarådgivning stödjer familjerna under graviditeten och hjälper föräldrarna att växa in i sin nya roll. På besöken följer vi graviditeten och tar upp viktiga frågor om hälsa och välmående. Vi tar emot familjer individuellt och i grupp och gör hembesök. Du kan även besöka den öppna rådgivningen. Kontakta mödrarådgivningen när du vet att du är gravid.

Mödrarådgivning
Vanliga frågor på mödrarådgivning
Rådgivningsbyråerna

 

Barnrådgivning

På barnrådgivning följer hur barnet växer och utvecklas och samtalar om familjens hälsa och välbefinnande färd och om föräldraskapet. Vi behandlar speciellt familjens resurser och barnets uppfostran, näringsfrågor, motion, dygnsrytm, friluftsliv, olycksfall, familjeförhållandet, sinnestämningen, familjevåld, alkohol och droger samt familjens ekonomi.

Barnrådgivningen är avsedd för familjer med barn under skolåldern. Vi har mottagning individuellt och i grupp. Vi gör hembesök och har även öppet rådgivning.

Vi behandlar inte akuta fall, men om ditt barn insjuknar kan du fråga hälsovårdaren på rådgivningsbyrån om råd per telefon.

Barnrådgivning
 
Rådgivningsbyråerna

 

Öppen rådgivning

Den öppna rådgivningens tjänster är avsedda för dig som är kund vid mödra- och barnrådgivningen. Du kan komma till oss på ett kort besök utan tidsbokning. På den öppna rådgivningen kan vi bland annat väga och mäta eller vaccinera barnet. Ett undantag är influensavaccinering – mot influensa vaccinerar vi bara på särskilda vaccinationsmottagningar och på de återkommande hälsoundersökningarna på barnrådgivningen.

Om du är gravid kan du komma till den öppna rådgivningen till exempel för att kontrollera ditt blodtryck eller ditt hemoglobinvärde. Om du önskar att hälsovårdaren ska lyssna på fostrets hjärtljud en extra gång är det bra att boka en individuell mottagningstid hos hälsovårdaren.

På den öppna rådgivningen kan vi inte vårda personer som insjuknat oväntat. Kontakta i stället din egen hälsostation.

Du kan besöka vilken öppen rådgivning som helst, inte bara den som finns på din rådgivningsbyrå.

Besöket på den öppna rådgivningen är kort, omkring 10 minuter. Vi tar emot kunderna i nummerordning med könummer. Var alltså beredd att köa.

Kom ihåg att kontrollera våra avvikande öppettider på webben innan du kommer till oss. Speciellt sommartid kan öppettiderna avvika från det normala. I juli betjänar vi på den öppna rådgivningen endast med tidsbokning.

 

Webbtjänster dygnet runt

 

Du får välja din rådgivningsbyrå

Du kan anlita en rådgivningsbyrå i Esbo om du är kund vid en hälsostation i Esbo. Ifall din hälsostation inte är i Esbo men du vill anlita en rådgivningsbyrå i Esbo, bekanta dig med anvisningen om byte av hälsostation.

Där du är kund vid en hälsostation i Esbo kan du välja vilken rådgivningsbyrå i Esbo du vill gå till. Kontakta rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning om du vill byta rådgivningsbyrå, tfn 09 816 22800. Ett nytt val är möjligt tidigast ett år efter det föregående valet.

Rådgivningsbyråerna

 

Terapeutiska familjearbete för familjer med spädbarn

Familjerådgivningens terapeutiska familjearbete för familjer med spädbarn erbjuder stöd för gravida och familjer med barn under ett år i frågor kring föräldraskap och tidig interaktion.  Tala med din hälsovårdare på rådgivningen om du är orolig för ditt föräldraskap eller ditt förhållande till barnet.

 

Mödra- och barnrådgivningsbyråer i Esbo

Se kontaktuppgifter:  Rådgivningsbyråerna

 

Erkännande av faderskap

Erkännandet av faderskap sker i första hand vid mödrarådgivningen och i andra hand hos barnatillsyningsmannen. Behandlingen av ärendet överförs från rådgivningen till barnatillsyningsmannen och därifrån vidare för att fastställas vid magistraten.

Läs mer: Erkännande av faderskap

 

Erkännande av moderskap och moderskapsutredning

Den nya moderskapslagen trädde i kraft 1.4.2019 och den tillämpas på fastställande av moderskap när en kvinna har gett samtycke till assisterad befruktning jämsides med den som fött barnet. Erkännande av moderskap görs på mödrarådgivningen.

Förutom den kvinna som har fött barnet kan hennes kvinnliga partner fastställas vara moder till barnet, om dessa har skaffat barnet tillsammans genom assisterad befruktning. Efter att barnet har fötts eller i oklara fall utreds moderskapet och erkänns hos barnatillsyningsmannen.

Det är inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende vid mödra- och barnrådgivningen. Om dessa avtalas vid behov hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts.