Besök på mödrarådgivningen

Mödrarådgivningen stöder familjer som väntar barn i allt som gäller graviditet och att bli förälder. På besöken till rådgivningsbyrån följer vi hur din graviditet framskrider och diskuterar frågor som gäller din och hela familjens hälsa och välbefinnande. Hälsovårdaren planerar hälsorådgivningen enligt din familjs individuella behov och samarbetar också med andra tjänsteproducenter (t.ex. med familjerådgivningen för spädbarnsfamiljer, familjerådgivningen, socialarbetet och den specialiserade sjukvården).

Hur länge besöket på mödrarådgivningen tar varierar beroende på vad som står på agendan.

På rådgivningen sköter vi inte barn som insjuknat, men hälsovårdaren kan ge råd per telefon eller på chatten.

Nyheter

Nyheterna om rådgivningsbyråernas verksamhet finns nere på sidan, efter menyn.

Besök under graviditeten

 

Den första kontakten med mödrarådgivningen

Boka den första tiden på rådgivningen per telefon, efter att du gjort ett positivt graviditetstest. Då du ringer tidsbokningen vill vi veta när din senaste mens började och vi ber om information om eventuella tidigare graviditeter och förlossningar samt om dina underliggande sjukdomar och medicineringar.

Mödra- och barnrådgivning, kontaktuppgifter

Din make eller partner är alltid varmt välkommen att besöka rådgivningen tillsammans med dig. Boka i första hand en tid på den rådgivningsbyrå som ligger i ditt bostadsområde. Fyll i en blankett för förhandsuppgifter på webben senast två dagar före ditt första besök. Det vi tar upp under ditt besök påverkas av din individuella situation, och vi kan koncentrera oss på att diskutera det som är viktigt för just din familj och din graviditet.

Under det första besöket på mödrarådgivningen går vi igenom frågor som gäller hela familjens hälsotillstånd och hälsovanor. Vi talar också om graviditeten och om hur vi kommer att följa den. Du kan förbereda dig genom att läsa materialet nedan.
.

Förberedelser inför ditt första rådgivningsbesök

  1. Läs materialet
  2. Fyll i blanketten för förhandsuppgifter på webbtjänsten. Om du inte kan använda webbtjänsten, skriv ut blanketten, fyll i och ta med den blankett för förhandsuppgifter (pdf, 37 Kt) .
  3. Om du inte kan använda webbtjänsten, skriv ut, fyll i och ta med Förfrågan om alkoholbruk (pdf, 76 Kt).
  4. Läs om det gemensamma registrets och Patientdataarkivets principer för överlåtelse av uppgifter om patienter på adressen kanta.fi/omakanta/sv
  5. Logga in maisa.fi - mera information om Maisa Vad är Maisa?
  6. Ta med ett bildförsett identitetsbevis.

 

Första besöket till mödrarådgivningen i graviditetsvecka 8–10

På det första besöket går vi igenom uppgifter om dig och hela familjen som väntar barn. Vi talar också om annat viktigt, utgående från blanketten för förhandsuppgifter som du, den blivande modern, fyller i före besöket. På besöket diskuterar vi också eventuella tidigare graviditeter och förlossningar och hur de kan inverka på den nuvarande graviditeten.

På agendan finns också de kommande rådgivningsbesöken under din graviditet, familjens hälsovanor och motion. På det första besöket erbjuder vi möjlighet att senare under graviditeten delta i fosterscreening och ultraljudsundersökningar.

Tider för fosterscreening genom ultraljud kan bokas på webbplatsen Maisa.fi. Läs mer: Vad är Maisa? Om du inte har valt att använda e-kommunikationskanaler skickas information om att en tid bokats för dig per post. Ultraljudsundersökningar utförs vid HUS’  fosterscreeningsenhet,  Bulevarden 22 A, 4 vån, Helsingfors.

Dessutom mäter vi ditt blodtryck och hemoglobinvärde, väger dig och skriver laboratorieremiss för blod- och urinprov som ska tas i början av graviditeten. Vid behov skriver vi också remiss till sockerbelastning. I fortsättningen kan du själv mäta ditt blodtryck och väga dig samt kontrollera ditt urinprov på rådgivningsbyråns egenvårdspunkt före mottagningsbesöket.

Du kan gå och ge blod- och urinprov (graviditetsvecka 9+0 till 11+6) på HusLab antingen genom att boka tid eller genom att köa utan bokad tid.

Boka tid till HUSLAB

Förstföderskornas besök tar 90 minuter och omföderskors 75 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

 

Omfattande hälsoundersökning under graviditetsvecka 14–16 på hälsvårdarens mottagning och graviditetsvecka 17–18 på läkarens mottagning

På den omfattande hälsoundersökningen besöker du både hälsovårdarens och läkarens mottagning. Vi önskar att båda föräldrarna deltar i de omfattande hälsoundersökningarna.

Ni kan förbereda er för den omfattande hälsoundersökningen genom att diskutera ert parförhållande och er med hjälp av blanketten Kraftresurser i vardagen hos familjer som väntar sitt första barn (pdf, 352 Kt). Blanketten ska hjälpa familjer att fundera på sina resurser och eventuella stödbehov.

Under besöket diskuterar vi hela familjens välbefinnande och dina förväntningar inför förlossningen och föräldraskapet. Vi går också igenom erfarenheter från eventuella tidigare förlossningar. Vi kan också ta upp andra frågor som är viktiga för din familj.

Du kan själv mäta ditt blodtryck och väga dig samt kontrollera ditt urinprov på rådgivningsbyråns egenvårdspunkt före mottagningsbesöket. Under besöket lyssnar vi också på fostrets hjärtljud. Dessutom kontrollerar vi om babyn rekommenderas få BCG-vaccin mot tuberkulos eller vaccin mot B-hepatit efter födseln.

Familjer som väntar sitt första barn kan delta i familjeförberedelse som ordnas i samarbete mellan flera olika aktörer. Familjeförberedelsen ska hjälpa dig att växa in i rollen som förälder, stärka växelverkan mellan föräldrarna och babyn och stärka föräldrarnas parförhållande. Du får också stöd av andra familjer i samma situation och information om hälsa under graviditeten, om förlossningen och om hur du sköter din baby. Vi ger mer information och sköter de tidsbokningar som behövs på hälsovårdarens mottagning.

Om barnets föräldrar inte har ingått äktenskap innan barnet föds, frågar vi om ni vill erkänna faderskapet eller moderskapet på rådgivningen innan barnet föds.

Under den separata läkarundersökningen kan du diskutera ärenden som berör hälsa och välbefinnande och andra viktiga medicinska frågor som berör din graviditet. Läkaren lyssnar också på fostrets hjärtljud. Läkaren utför en gynekologisk undersökning endast vid behov.

Besöket hos hälsovårdaren tar 60 minuter och hos läkaren 20 minuter, inklusive den tid som de använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

 

Besök på hälsovårdarens mottagning, graviditetsvecka 22–24

Under det här besöket kontrollerar hälsovårdaren ditt fysiska och psykiska välbefinnande, går igenom eventuella oroväckande symtom (t.ex. om ditt blodtryck stigit, om din hud kliar våldsamt, om du har sammandragningar, ryggproblem eller problem med humöret) och berättar hur du ska handla i så fall. Hälsovårdaren frågar också om eventuell förlossningsrädsla. På besöket diskuterar vi också andra frågor som familjen tar upp.

Du kan själv mäta ditt blodtryck och väga dig samt kontrollera ditt urinprov på rådgivningsbyråns egenvårdspunkt före mottagningsbesöket. Under besöket lyssnar vi också på fostrets hjärtljud.

I det här skedet hänvisas de flesta gravida till sockerbelastning för screening av dem som insjuknat i graviditetsdiabetes. Sockerbelastningen utförs graviditetsvecka 24–28. Laboratoriets tidsbokning. Det lönar sig att boka tid på laboratoriet i god tid, flera veckor i förväg. Du kan fråga efter resultaten av sockerbelastningen på rådgivningens telefontjänst följande vardag efter belastningen.

Om ditt blod är RhD-negativt får du remiss till en RhD-undersökning av fostrets blod. Läs mer:

Under besöket får du höra om FPA:s förmåner och du får ett intyg över din graviditet. Du behöver intyget för att ansöka om förmånerna.

Besöket tar 45 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

 

Besök på hälsovårdarens mottagning, graviditetsvecka 26–28, för dig som väntar ditt första barn

Under besöket behandlar vi bland annat hur graviditeten inverkar på ditt fysiska och psykiska välbefinnande, i ditt arbete eller i dina studier samt på fritiden. Vi talar också om annat som är viktigt för din familj.

Du kan själv mäta ditt blodtryck, väga dig och kontrollera ditt urinprov på rådgivningsbyråns egenvårdspunkt före mottagningsbesöket. Under besöket lyssnar vi också på fostrets hjärtljud. Hälsovårdaren följer hur din livmoder växer genom att mäta det så kallade SF-måttet (från blygdbenet till livmoderns högsta punkt). Måttet tas på varje rådgivningsbesök efter detta, ända till graviditetens slut.

Under besöket diskuterar vi bland annat hur du känner igen sammandragningar och hur du följer fostrets rörelser hemma. Du får också information om oroväckande symtom och om vad du ska göra om du har dessa symtom.

Om du är RhD-negativ kan du vid behov få anti-D-immunglobulin om fostrets blodgrupp inte är densamma som din.

Besöket tar 30 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter om modern.

 

Besök på hälsovårdarens mottagning, graviditetsvecka 30–32

Under besöket följer vi hur du och din familj mår samt diskuterar ert humör och era hälsovanor.

Du kan själv mäta ditt blodtryck och väga dig samt kontrollera ditt urinprov på rådgivningsbyråns egenvårdspunkt före mottagningsbesöket. Vi lyssnar också på fostrets hjärtljud och mäter SF-måttet.

Under besöket diskuterar vi förlossning, föräldraskap, tidig anknytning, amning, vardagen med ett spädbarn och annat som är viktigt för din familj.

Under det här besöket är det möjligt att sköta erkännandet av faderskap eller moderskap och ingå avtal om vårdnaden av barnet om föräldrarna inte är gifta med varandra.

Under besöket blir du också påmind om att följa hur du själv och fostret mår.

Besöket tar 45 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet. Om ni vill sköta erkännandet av faderskap eller moderskap är besöket längre.

 

Besök på läkarmottagningen, graviditetsvecka 35

Under besöket diskuterar vi bland annat tecken på att förlossningen närmar sig, familjens känslor och tankar kring förlossningen samt annat som familjen tar upp. Dessutom kontrollerar vi hur du och din baby mår.

På agendan finns också sexualitet under den senare delen av graviditeten och efter förlossningen. Vi diskuterar också familjeplanering efter förlossningen.

Du kan själv mäta ditt blodtryck och väga dig samt kontrollera ditt urinprov på rådgivningsbyråns egenvårdspunkt före mottagningsbesöket. Vi lyssnar också på fostrets hjärtljud och mäter SF-måttet. Vid behov utför läkaren en gynekologisk undersökning och kontrollerar hur fostret ligger samt bedömer eventuella riskfaktorer som berör graviditetens slutskede eller förlossningen.

Besöket tar 20 minuter, inklusive den tid som läkaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

 

Besök på hälsovårdarens mottagning, graviditetsvecka 37

Under besöket diskuterar vi bland annat hur du kan förbereda dig inför förlossningen och amningen, om att åka till sjukhuset och om annat som du tar upp. Dessutom kontrollerar vi hur du och din baby mår.

Du kan själv mäta ditt blodtryck och väga dig samt kontrollera ditt urinprov på rådgivningsbyråns egenvårdspunkt före mottagningsbesöket. Vi lyssnar också på fostrets hjärtljud, mäter SF-måttet och kontrollerar hur fostret ligger.

Besöket tar 45 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

 

Besök på hälsovårdarens mottagning, graviditetsvecka 39 och 41

Under besöket diskuterar vi bland annat hur du kan förbereda dig inför förlossningen och amningen, om att åka till sjukhuset och om annat som du tar upp. Dessutom kontrollerar vi hur du och din baby mår.

Du kan själv mäta ditt blodtryck och väga dig samt kontrollera ditt urinprov på rådgivningsbyråns egenvårdspunkt före mottagningsbesöket. Vi lyssnar också på fostrets hjärtljud, mäter SF-måttet och kontrollerar hur fostret ligger.

Vi påminner dig om att följa hur du själv mår och hålla utkik efter oroväckande symtom. Kom också ihåg att känna efter hur ofta fostret rör på sig.

Vid behov ber vi dig att boka tid för en övertidskontroll under graviditetsvecka 41+3 genom att ringa sjukhusets mödrapoliklinik.

Besöken tar 30 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Öppen rådgivning

Den öppna rådgivningens tjänster är avsedda för dig som är kund vid mödra- och barnrådgivningen. På den öppna rådgivningen kan vi bland annat väga och mäta eller vaccinera barnet. Ett undantag är influensavaccinering – mot influensa vaccinerar vi bara på särskilda vaccinationsmottagningar och på de återkommande hälsoundersökningarna på barnrådgivningen.

Om du är gravid kan du komma till den öppna rådgivningen till exempel för att kontrollera ditt blodtryck eller ditt hemoglobinvärde. Om du önskar att hälsovårdaren ska lyssna på fostrets hjärtljud en extra gång är det bra att boka en individuell mottagningstid hos hälsovårdaren.

På den öppna rådgivningen kan vi inte vårda personer som insjuknat oväntat. Kontakta i stället din hälsostation.

Du kan besöka vilken öppen rådgivning som helst, inte bara den som finns på din rådgivningsbyrå. Boka tid i tidsbokning och telefonrådgivning på tfn 09 8162 2800 vardagar kl. 8.30–14.30.

Kom ihåg att kontrollera våra avvikande öppettider på webben innan du kommer till oss. Speciellt sommartid kan öppettiderna avvika från det normala. I juli betjänar vi på den öppna rådgivningen endast med tidsbokning.

Rådgivningsbyråernas övriga tjänster och samarbetspartner

Via mödra- och barnrådgivningen kan du också få stöd av amningsexperter, sexualrådgivare eller sjukskötare som specialiserat sig på graviditetsdiabetes. Det är också möjligt att få kontakt med andra aktörer från staden eller med organisationer via rådgivningsbyrån, till exempel vid skilsmässa eller om du behöver en socialhandledare. Mer information får du av din hälsovårdare, via chatten eller på rådgivningens telefontjänst.

Individuella besök

Extra besök på rådgivningsbyrån eller i hemmet och annat stöd som kan behövas planeras enligt familjens individuella behov och livssituation. Vid behov kan vi tillsammans skriva en plan för stödbehovet och bjuda in andra aktörer från kommunen eller den specialiserade sjukvården.

Orsakerna bakom extra besök kan till exempel handla om förlossningsrädsla, utmaningar med att mogna till förälder, problem i parrelationen eller hjälp med amning.

Sockerbelastning och graviditetsdiabetes

Under graviditeten screenas mödrarna för graviditetsdiabetes, det vill säga en störning i sockeromsättningen. Om du haft graviditetsdiabetes under en tidigare graviditet, om det finns socker i din urin i början av graviditeten, om du lider av polycystiskt ovariesyndrom PCOS, om ditt BMI är högre än 35 eller om dina nära släktingar (föräldrar, farföräldrar eller syskon) har diabetes, rekommenderar vi sockerbelastning under graviditetsvecka 12–16.

Vanligtvis utförs sockerbelastning för alla förstföderskor över 25 år under graviditetsvecka 24–28.

Normalviktiga omföderskor under 40 år samt förstföderskor som är yngre än 25 år testas inte.

Sockerbelastningen utförs i laboratorium. Belastningen tar två timmar och under dem tas sammanlagt tre blodprov. Resultaten är färdiga följande vardag och du får dem genom att ringa rådgivningens telefontjänst. Om ett enda av de tre värdena är avvikande, får du diagnosen graviditetsdiabetes.

Om sockerbelastningen visar avvikande värden bokar rådgivningens tidsbokning dig en tid hos en graviditetsdiabetesskötare. Skötaren berättar närmare om vad graviditetsdiabetes innebär, om hur du följer blodsockret hemma, om en lämplig diet och om eventuell annan behandling.

Inför besöket till diabetesskötaren ska du skriva matdagbok (pdf, 167 Kt) i tre dagars tid. Så här fyller du i matdagboken (pdf, 258 Kt)

Besök efter förlossningen

Besök på hälsovårdarens mottagning eller hembesök hos förstföderskor efter förlossningen, 1–7 dygn efter hemkomsten

Det är bra att kontakta rådgivningens telefontjänst så snabbt som möjligt efter babyns födelse, gärna redan då du ännu är på sjukhuset, så att vi kan boka in en besökstid på en lämplig tidpunkt. Då du ringer frågar vi hur förlossningen gått, hur du och babyn mår och ber om babyns närmare födelseuppgifter. Om du är förstföderska försöker vi sköta det första besöket som hembesök, medan omföderskor med familj får komma till rådgivningsbyrån.

Under besöket behandlar vi hur ni upplevt förlossningen, hur bägge föräldrar orkar och moderns fysiska hälsa. Vi kan ta upp ämnen såsom föräldraskap, tidig anknytning, hemmets säkerhet, stödnätverk och annat familjen tar upp.

Vi stöder amningen på det sätt som familjen önskar.

Samtidigt undersöker vi det nyfödda barnet, följer hur barnet växer och går igenom barnrådgivningens uppföljning.

Rådgivning och tidsbokning, tfn 09 816 22800, vardagar kl. 8.30–14.30.

Rådgivningsbesöket tar 75 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet. Hembesöket tar 120 minuter, vilket förutom besöket hemma hos familjen också omfattar den tid som hälsovårdaren använder för resan mellan jobbet och familjens hem samt den tid som hälsovårdaren använder för att föra in information i systemet.

Besök på hälsovårdarens mottagning 2–4 veckor efter förlossningen

På besöket diskuterar vi saker som familjen tar upp. Vi kan till exempel tala om hur föräldrarna orkar, hur modern återhämtat sig fysiskt, föräldrarnas parförhållande och sexualitet, familjeplanering och preventivmedel samt familjens vardag med babyn.

Vi stöder amningen på det sätt som familjen önskar.

Besöket tar 60 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Efterkontroll hos läkaren 5–12 veckor efter förlossningen

Under besöket behandlar vi hur du mår både fysiskt och psykiskt, dina erfarenheter av graviditetstiden och förlossningen samt annat som familjen tar upp.

Läkaren utför en gynekologisk undersökning och skriver vid behov ut recept på preventivmedel. Under besöket skriver vi också ett intyg över efterkontrollen. Du ska skicka det till FPA inom tolv veckor av förlossningen.

Besöket tar 20 minuter, inklusive den tid som läkaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Tre månader efter förlossningen i samband med babyns besök

Under besöket diskuterar vi hur båda föräldrarna mår och orkar med vardagen i en småbarnsfamilj. Föräldrarna får en EPDS-blankett om hur de mår att fylla i under det föregående besöket. Det är bra att fylla i blanketten några dagar före rådgivningsbesöket. Bered er också gärna för besöket genom att gå igenom familjens kraftresurser med hjälp av kraftresursblanketten.