Bekanta dig med den nya broschyren om ett lärande Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
9.3.2018 kl. 11.05

En ny broschyr om ett lärande Esbo har publicerats. Broschyren beskriver Esbo som en lärande stad, presenterar de aktörer som deltar i byggandet av ett lärande Esbo samt lyfter fram innovationer och god praxis. I broschyren beskrivs också vad en lärande stad innebär och berättas om Esbos väg till en lärande stad. 

Esbo belönades i september 2015 med ett pris av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO för sina bedrifter som föregångare och möjliggörare inom livslångt lärande. En lärande stad erkänner vikten av lärandet som en grund för stadens och invånarnas välmående och förbinder sig att främja livslångt lärande. Byggandet av en lärande stad baserar sig på innovationer som föds i samarbete mellan olika aktörer. Därför främjar vi målet tillsammans med kommuninvånarna, skolningsorganisationer, företag och samfund. 

Lärande Esbo broschyren finns också i elektronisk form.