Beredningen av en separat lösning för huvudstadsregionen inleds

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
08-04-2016 kl. 9.18

Vid sitt möte idag beslutade stadsdirektörerna för Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla att inleda beredningen av en separat lösning för huvudstadsregionen i enlighet med regeringens riktlinjer för reformeringen av social- och hälsovården samt regionförvaltningsreformen. Stadsdirektörerna godkände vid sitt möte en gemensam promemoria som utgångspunkt för den fortsatta beredningen av den separata lösningen.

Beredningen fortsätter i städernas gemensamma arbetsgrupper. Särskilda arbetsgrupper kommer att bereda förslag om finansierings-, social- och hälsovårds-, arbetskrafts-, näringslivs-, och invandrartjänster. En uppföljningsgrupp som består av företrädare för städernas personal ska också tillsättas för den fortsatta beredningen.

Promemorian för stadsdirektörernas möte 7.4.2016 (docx, 112 Kt)