Besök på vårdhem för äldre, preciseringar i anvisningen om besök på Esbo sjukhus

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
26-06-2020 kl. 15.09

För att garantera klienternas och patienternas säkerhet genomförs besök på vårdhem och Esbo sjukhus genom specialarrangemang.  På så sätt säkerställer vi ett tryggt besök för alla parter.

Besök på Esbo sjukhus

Anvisningen om besök på Esbo sjukhus har preciserats 25.6.2020.

Besök på Esbo sjukhus har tills vidare begränsats, så att vi kan säkerställa ett tryggt besök för alla parter.  Vi önskar att endast nära anhöriga besöker patienter på Esbo sjukhus. Vi uppmuntrar andra närstående att hålla kontakt med patienterna per telefon eller till exempel videosamtal.

Anvisningar för ett tryggt besök:

 • Kom överens om besöket på förhand med avdelningens personal. Vi tar emot nära anhöriga vid avdelningens dörr och informerar om besöksanvisningarna.
 • Två nära anhöriga åt gången kan vistas i patientrummet och besöket är begränsat till 30 minuter.
 • Nära anhöriga kan komma på besök förutsatt att de är helt friska, det vill säga har inga luftvägsinfektions- eller magsymtom.
 • Kom inte på besök om du är i karantän på grund av en utlandsresa, exponering för coronaviruset eller coronasmitta.
 • Använd under hela besöket mun- och nässkydd, som du får på sjukhuset.
 • Sköt om god handhygien under besöket.
 • Besökstiden på sjukhusavdelningarna är kl. 10–14 och 14.30–19. 
 • Avdelningen för vård i livets slutskede Villa Glims kan besökas kl. 10–19.

Besök på vårdhemmen

Anhöriga och vårdhemmets klienter har kunnat träffas på vårdhemmets gård sedan maj. För att garantera klienternas säkerhet genomförs besök på vårdhemmet genom specialarrangemang.

 • Klienterna och de närstående träffas i första hand utomhus.
 • Kom alltid överens om besöket på förhand med vårdhemmets personal.
 • Vi rekommenderar att ni undviker nära kontakt under besöket, men ni kan vistas utomhus till exempel så att klienten sitter i rullstol.
 • Du kan komma på besök förutsatt att du är helt frisk, det vill säga du har inga symtom på luftvägsinfektion.
 • Du kan inte komma på besök om du är i karantän på grund av en utlandsresa, exponering för coronaviruset eller coronasmitta.
 • Personalen ger närmare anvisningar om arrangemangen under besöket och personalens anvisningar måste absolut följas.
 • Vid behov möjliggör vi träffar inomhus på vårdhemmet.