Boende och miljö

Esbo har över 280 000 invånare. Esbo är Finlands näst största stad, en trivsam och levande stad som växer och utvecklas. Stadens nätstruktur bygger i hög grad på trafikleder och knutpunkter.

Esbo stad bygger mycket. Staden bygger bl.a. trafikleder, parker och lokaler för de kommunala tjänsterna, grundförsättningar för livet i staden.