Boende och miljö

Esbo är en nätverksstad med fem stadscentrum och flera lokalcentrum. Staden växer längs järnvägen och metron. Det är aldrig långt till goda tjänster, men inte heller till naturen. Esbo är Finlands näst största stad. Här bor omkring 300 000 invånare år 2020.

Staden främjar trivsamma och säkra bostadsområden, fungerande trafikförbindelser och tjänster samt nya arbetstillfällen. Vi i teknik- och miljösektorn ansvarar för lokaler för skolor, daghem och annan kommunal verksamhet. Vi bygger och upprätthåller trafikleder och grönområdet, tar hand om miljön och planlägger ny bebyggelse för den växande staden. Vi främjar också ett mångsidigt utbud av bostäder till skäliga priser och stöder olika invånargruppers boende. I framtiden kommer snabbspårvägen Jokerbanan att koppla samman Västmetron och Stadsbanan, vilket effektiverar den tvärgående kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.