Ansök om en bostadsrättsbostad

Alla som fyllt 18 år kan ansöka om en bostadsrättsbostad.

Bostadsrätt beviljas sökande som behöver en bostadsrättsbostad. Ansökaren anses inte behöva en bostadsrättsbostad i följande fall:

  • ansökaren har en ägarbostad i ansökningsområdet som till läge, storlek, utrustningsnivå, boendekostnader och andra egenskaper skäligen motsvarar den bostadsrättsbostad som ansökan gäller; eller
  • ansökarens förmögenhet räcker till för att betala minst 50 procent av det gängse priset på den fria marknaden för en ägarbostad som motsvarar den bostadsrättsbostad som söks eller förmögenheten räcker till för ombyggnad av ansökarens ägarbostad i ansökningsområdet så att den motsvarar den bostadsrättsbostad som söks.

För sökande över 55 år finns ingen förmögenhetsgräns och inte heller för dem som byter bostadsrättsbostad.

För ansökan om bostadsrättsbostad behöver du ett ordningsnummer som du ska söka hos kommunen. När du har fått ordningsnumret ska du ansöka om en bostadsrättsbostad hos bostadens ägare.

1. Ansök om ordningsnummer för bostadsrättsbostad

Lämna in en ansökan om ordningsnummer till Esbo stad eller Helsingfors stad. Ordningsnumret gäller tills vidare.

Du kan ansöka om ett ordningsnummer på tre olika sätt:

2. Ansök om bostadsrättsbostäder hos bostädernas ägare

Efter att du har fått ordningsnumret kan du lämna in en ansökan hos en eller flera ägare av bostadsrättshus. På Helsingfors stads webbplats finns Kontaktuppgifterna till ägarna av bostadsrättsbostäderna i Helsingforsregionen. Varje ägare har ett eget register över sökanden.

Husägaren föreslår att bostadsrätterna ges till sökandena i nummerordning.  Som bilaga till sin ansökan om bostadsrättsbostad ska sökanden tillställa ägaren en förhandsifylld skattedeklaration och andra nödvändiga utredningar om förmögenheten. Om förutsättningarna uppfylls godkänns du av staden och beviljas bostadsrättsbostaden.

En sökande som tre gånger vägrar ta emot en erbjuden bostad, förlorar ordningsnumret.

Byte av bostadsrättsbostad

Den som ansöker om byte av bostadsrättsbostad ska först skaffa ett nytt ordningsnummer.

De som byter bostad sinsemellan inom sökområdet behöver inte ett ordningsnummer. För de praktiska arrangemangen ska de kontakta husägarna.

Avstå från bostadsrättsbostad

Bostaden sägs upp hos husägaren. Avtalets uppsägningstid är tre månader. För bostaden betalas den ursprungliga bostadsrättsavgiften förhöjd med byggnadskostnadsindex. En bostadsrättsbostad kan inte köpas.

Mer information på miljöministeriets webbplats: Att bo i bostadsrättslägenhet.

Esbo stads bostadsenhet
tfn 040 657 6641 (mån–tis kl. 9–11, ons–tors kl. 13–15.)