Bostadsrättsboende

Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyresboende och ägarboende. Bostadsrättsbostäder är bostäder som byggts med statligt stöd. Vill man bli invånare i en bostadsrättsbostad ska man betala en bostadsrättsavgift som utgör 15 procent av bostadens ursprungliga anskaffningsvärde. Därutöver betalar man för boendet ett bruksvederlag som kan jämställas med hyra.

Invånaren får bo i sin bostadsrättsbostad så länge han eller hon vill. När invånaren avstår från bostaden är överlåtelsepriset den ursprungliga bostadsrättsavgiften höjd med byggnadskostnadsindexet.

Alla som fyllt 18 år och som inte äger en ägarbostad som skulle uppfylla bostadsbehovet på orten eller har medel för att kunna anskaffa en bostad kan ansöka om en bostadsrättsbostad. Det finns ingen förmögenhetsgräns för personer som fyllt 55 år. Helsingfors, Esbo och Vanda bildar ett gemensamt ansökningsområde.

En förutsättning för att den sökande ska kunna godkännas som bostadsrättshavare är att han eller hon behöver en bostadsrättsbostad. Sökanden anses inte behöva en bostadsrättsbostad, om han eller hon

  1. inom ansökningsområdet har en ägarbostad som till sitt läge, storlek, utrustning, boendekostnader och övriga egenskaper skäligen motsvarar den bostadsrättsbostad som söks, eller
  2. har så stor förmögenhet att han eller hon förmår finansiera minst 50 procent av det gängse priset på den fria marknaden för den bostad han eller hon söker eller för en motsvarande bostad, eller förmår bygga om den ägarbostad som finns inom ansökningsområdet så att den motsvarar den bostad som sökts.

Om en sökande tre gånger avsäger sig ett bostadserbjudande som han eller hon redan har godkänt, ges honom eller henne ett ordningsnummer efter de andra sökandena.

Det finns i Esbo på olika områden färdiga och under byggnad totalt ungefär 5 300 bostadsrättsbostäder.

Objektkatalog över bostadsrättsbostäder i Esbo hittas från finskspråkiga sidorna.

Karta över bostadsrättsobjekten i Helsingfors, Esbo och Vanda

Kontaktuppgifterna till ägarna av bostadsrättsbostäderna i Helsingfors, Esbo och Vanda