Anvisningar för sökande

1. Ansökan om ordningsnummer för bostadsrättsbostad

Den som ansöker om en bostadsrättsbostad i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo och Vanda) ska ha ett ordningsnummer.

Ordningsnummer kan ansökas på tre olika sätt

  • Genom e-tjänsterna. I tjänsten kan man ansöka om ett nytt ordningsnummer eller kontrollera ett befintligt nummer. Användningen av e-tjänsterna kräver bankkoder
  • Med en webblankett i tjänsten för ansökning om ordningsnummer.Då behöver du inga bankkoder.
  • Genom att fylla i en utskriftsbar ansökan om ordningsnummer och skicka den till adressen som anges på blanketten.

2. Att anmäla sig som sökande till bostadsrättsbostädernas ägare och bli godkänd som innehavare av bostadsrätt

Efter att den sökande fått ett ordningsnummer skall sökande anmäla sig hos de husägare, från vilkas hus han eller hon söker bostad. Varje ägare har sitt eget register av de sökande. De som anmält sig får enligt sina önskemål erbjudanden i den ordning som ordningsnumret anger.

Husägaren föreslår den sökande som innehar det minsta ordningsnumret som mottagare till bostadsrätten. Som bilaga till förslaget bör den sökande leverera specifikationsdelen från beskattningsbeslutet samt behövliga redovisningar. Om villkoren uppfylls, accepterar kommunen sökanden som mottagare av bostadsrätt.

Om en sökande tre gånger avsäger sig ett bostadserbjudande som han eller hon redan har godkänt, ges honom eller henne ett ordningsnummer efter de andra sökandena.


3. Byte av bostadsrättsbostad

Den som ansöker om byte av bostadsrättsbostad skall ha ett sådant ordningsnummer, med vilken han eller hon inte tidigare erhållit bostadsrätt (oanvänt ordningsnummer).


Sökande som byter bostad sinsemellan inom ansökningsområdet skall för de praktiska arrangemangen ta kontakt med ägaren till respektive bostadsrättsbostäder.


Upplysningar om bostadsrättsbostäder: miljöministeriet.