Energi- och reparationsunderstöd

Energiunderstöd

Finansierings - och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar energiunderstöd för reparationsprojekt som förbättrar bostadsbyggnaders energieffektivitet 2020–2022. Understödet kan sökas året om. Energiunderstöd.

Reparationsunderstöd

ARA beviljar reparationsunderstöd

  • för reparation av en bostad där det bor en senior eller en person med funktionsnedsättning
  • för undersökning av en bostad eller bostadsbyggnad som skadats av fukt och mikrober eller som har problem med inomhusluften samt för kostnader för planering av ombyggnad av byggnaden.

ARA beviljar husbolag understöd för

  • installation av nya hissar
  • avlägsnande av ett rörelsehinder
  • byggande av infrastruktur för laddning av elbilar

Understödet kan sökas året om. Reparationsunderstöd

Stadens hissunderstöd

Esbo stad beviljar inte hissunderstöd år 2021.

Mer information:

Sami Malin,
Boendeexpert,
tfn 040 552 5956

Teknik- och miljösektorns bostadsenhet 
postadress: PL 49, 02070 ESBO STAD

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA