Hyresbostäder i Esbo

Vill du hyra en bostad i Esbo? I Esbo finns både hyresbostäder som är fritt finansierade och hyresbostäder som finansierats med statligt stöd. För de fritt finansierade hyresbostäderna finns inga gränser för hyresgästernas förmögenhet eller inkomst. Till hyresbostäder som finansierats med statens räntestöd väljs hyresgästerna på grundval av behovet av bostad samt sökandenas förmögenhet och/eller inkomster.

Sök en hyresbostad hos hyresvärdarna. På deras webbsidor finns det information om hur du ska ansöka om en bostad samt om bostäderna och var de är belägna i Esbo.

Esbo bostäder är ett hyreshusbolag som ägs av Esbo stad. Esbo bostäder hyr huvudsakligen ut bostäder som finansierats med statens räntestöd.

Andra företag eller sammanslutningar som äger hyresbostäder i Esbo är bland annat Asunrosäätiö sr, Avara Oy, TA-företag, Kiinteistö Oy M2-Kodit, Setlementtiasunnot Oy, Kojamo Abp och SATO Oyj. Studentbostäder i Esbo hyrs ut av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr och Aalto-universitetets studentkår samt ungdomsbostäder av NAL Asunnot Oy och Nuorisosäätiö sr.