Informationspaket

Det finns mycket natur och mycket att göra i Esbo. Snygga och trygga bostadsområden och bra service gör livet trevligare för alla invånare. Esbo präglas av individuella aktörer och gemensamt ansvar.

Meddela oss om missförhållanden och brister på allmänna områden, kanske går de att avhjälpa!