Djur

Djurskydd
Syftet med djurskyddslagen och -förordningen är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga samt att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur.

Hundar
Det finns 17 hundrastgårdar i Esbo.

Hundskatt
Esbo stad avskaffade hundskatten år 2008

Veterinärmedicinska tjänster
För stadens veterinärmedicinska tjänster svarar Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Mottagningen i Mankans erbjuder veterinärtjänster på basnivå.