Hundrastgårdar

Hundrastgårdar i Esbo

Norra Esbo

Esbo centrum.
Kyrkträskstandens hundrastgård, Kyrkträsk, Brunnsmästargatan 8
Askrödjans hundrastgård, Askdalen
Träskända. Träskändas hundrastgård, Karamzinparken, Träskändavägen/Kullobackavägen 2

Esbovikens storområde

Kaitans. Ivisnäsåkerns hundrastgård, Sälviksvägen 17B
Ladusved. Bisas hundrastgård, Bisaparken, Gamla Bisavägen 11
Nöykis. Nöykis hundrastgård, Nöykisdalen, Oxfotsvägen 8B
Stensvik. Stensviks hundrastgård, Nedre Stenvik, Stensviksvägen 17
Sökö. Sökös hundrastgård, Kaitansvägen 24

Albergas storområde

Kilo. Kilo hundrastgård, Källarparken, Klobbskogsvägen 16
Gröndal. Grönbackaparkens hundrastgård, Grönbackavägen 11
Alberga.
Gattjinaparkens hundrastgård, Bergansvägen 2–6
Rallarlagets hundrastgård, Småfågelstråket 18–20
Brandbrunnsparkens hundrastgård, Brandbrunnsgränden 8

Mattbys storområde

Mattby. Strandskogens hundrastgård, Krokuddsvägen 4C
Olars. Olars hundrastgård, Oppibackavägen 2

Hagalunds storområde

Bredvik. Kronoborgsparkens hundrastplats, Lumivaarastigen 4
Hagalund. Vindängens hundrastgård, Vindängen 3
Mankans. Lukubäckens hundrastplats, Lukubäcksvägen 1
Ängskulla. Ängslidens hundrastgård, Ängsgränden 4