Odlingslotter

Kommunborna kan arrendera odlingslotter på olika håll i Esbo. Arrendet betalas årligen på förhand. Fakturorna skickas på våren. Den som arrenderat en odlingslott föregående år har företräde att arrendera samma lott följande år, vilket möjliggör odling av mångåriga växter.

I arrendet ingår användning av bevattningsvatten. Odlingslotternas bevattningsvatten öppnas vecka 18 och stängs vecka 39. Odlaren skaffar själv eventuella jordförbättringsmedel m.m.

AVGIFTER FÖR ODLINGSLOTTER FRÅN OCH MED 2021

Tekniska nämnden har på sitt sammanträde 11.11.2020 godkänt avgiftsjusteringarna för odlingslotterna. De nya avgifterna gäller från och med 1.1.2021 är följande:

Odlingslotter ung. 10 x 10 m (Träskända, Kaitans, Köklax, Björkmankans, Albro, Trastmossen B och C, Finno A, B och C, Domsby, Ladusved), ny avgift 65 €

Lotter 4 x 5 m 50 € (Silkesängen öppnas 3.5.2021)

Liten odlingslåda 1 x 1 x 0,6 m för personer med rörelsehinder 30 €, de första kommer till Silkesängen under 2021 beroende på efterfrågan.

Stor odlingslåda 3 x 3 m 40 € (Bågsvängen)

Läs mer:

Material om förnyelsen av förvaltningen av odlingslotterna finns som bilagor nere på denna sida.

Förfrågningar om odlingslotter:

Pirjo Aalto
Tfn +358 40 639 3961
vipa@espoo.fi

När du ansöker om en odlingslott på denna e-postadress sparas meddelandet automatiskt i systemet (i kön).

När odlingslotter blir lediga, kontaktar vi personerna i köordning.

Odlingsområdenas läge

Odlingsområde

Stadsdel

Antalet odlingslotter

Bågsvängen, Bågsvängen 10 B, 02120 Esbo

Hagalund

64

Träskända, Kullobackavägen 13, 02940 Esbo

Kilo

24

Kaitans, Iivarsvägen 13, 02260 Esbo

Nöykis-Kaitans

40

Köklax,  Brynstensgränden 5, 02780 Esbo

Gamla Esbo

110

Björkmankans, Lukubäcksvägen 5, 02180 Esbo

Olars

94

Albro,  Svalgränden 9 J, 02620 Esbo

Kilo

125

Trastmossa B ,  Gamla Trastmossavägen 1, 02620 Esbo

Kilo

108

Trastmossa C, Trastmossavägen 11, 02620 Esbo

Kilo

89

Silkesängen, Rådarvägen 4 G, 02100 Esbo

Öppnas 3.5.2021

Hagalund

88

Finno A, Rusthållargatan 10, 02270 Esbo

Nöykis-Kaitans

38

Finno B, Rusthållargatan 10, 02270 Esbo

Nöykis-Kaitans

64

Finno C, Rusthållargatan 10, 02270 Esbo

Nöykis-Kaitans

92

Domsby, Starrängsvägen 30 B, 02760 Esbo

Gamla Esbo

156

Ladusved Linsveden 38, 02780 Esbo

Bastvik

115