Invånarverksamhet

Påverka i boendeforum

Boendeforumen är möten som är öppna för allmänheten. De tar upp frågor som påverkar boendetrivseln. Det finns sju boendeforum: Stor-Alberga, Stor-Hagalund, Stor-Mattby, Stor-Esboviken, Stor-Köklax, Gamla Esbo och Norra Esbo.

Boendeforumen ordnas av beredningsgrupper som valts bland invånarna. Beredningsgrupperna har mellan 5 och 15 medlemmar.

Esbo satsa på aktivitetsparker och lekparker

Det finns 164 planlagda lekplatser i Esbo. Av dessa är 13 aktivitetsparker. Leta rätt på den som passar dig! Det finns dessutom över 3 000 hektar grönområden till invånarnas förfogande.

Hembygdsverksamhet stärka Esbo-identiteten

Staden vill med hembygdsverksamheten öka kännedomen om hembygden, stärka identiteten och sporra Esbobor att verka för sin hembygd och närmiljö.

Frivillig städning

I Esbo ordnas frivillig vårdstädning samtidigt med den övriga huvudstadsregionen. Från mitten av april till mitten av maj ordnas städning av allmänna områden.