Invånarverksamhet

Påverka i boendeforum

Esbos boendeforum är möten som är öppna för invånarna och som behandlar frågor som gäller det egna områdets boendetrivsel. För organiseringenav boendeforum ansvarar beredningsgrupper som väljs för varje storområde.

Det finns sju boendeforum: Stor-Alberga, Stor-Hagalund, Stor-Mattby, Stor-Esboviken, Stor-Köklax, Gamla Esbo och Norra Esbo.

Esbo satsa på aktivitetsparker och lekparker

Det finns 164 planlagda lekplatser i Esbo. Av dessa är 13 aktivitetsparker. Leta rätt på den som passar dig! Det finns dessutom över 3 000 hektar grönområden till invånarnas förfogande.

Hembygdsverksamhet stärka Esbo-identiteten

Staden vill med hembygdsverksamheten öka kännedomen om hembygden, stärka identiteten och sporra Esbobor att verka för sin hembygd och närmiljö.

Frivillig städning

I Esbo ordnas frivillig vårdstädning samtidigt med den övriga huvudstadsregionen. Från mitten av april till mitten av maj ordnas städning av allmänna områden.