Boendeforum

Esbos boendeforum är möten som är öppna för invånarna och som behandlar frågor som gäller det egna områdets boendetrivsel. För organiseringenav boendeforum ansvarar beredningsgrupper som väljs för varje storområde.

Syftet med boendeforumen

Syftet med verksamheten är att invånarna aktivt tillsammans kan delta i utvecklingen av sitt eget område. Boendeforumen ska med andra ord främja invånarnas möjligheter att delta och påverka, invånarnas möjligheter att på eget initiativ sköta, bereda och planera ärenden samt självständig invånarverksamhet för utveckling av lokal trivsel och tjänster.

Staden vill skapa möjligheter för invånarna att samarbeta samt uppmuntra invånarna att aktivt ta ställning och uttrycka sin åsikt om viktiga projekt och planer medan ärenden bereds.

Verksamhetens praxis och organisering

Det finns sju boendeforum: Stor-Alberga, Stor-Hagalund, Stor-Mattby, Stor-Esboviken, Stor-Köklax, Gamla Esbo och Norra Esbo. Information och kontaktuppgifter finns på adressen www.ekyl.fi.

För anordnandet av boendeforum ansvarar beredningsgrupper som väljs för varje storområde. Medlemmarna i beredningsgrupperna väljs av en arbetsgrupp för boendeforum för fyra år åt gången. Senast sökte man kandidater och valde representanter våren 2018. Det enda kravet för medlemskap är att kandidaten ska bo i området i fråga.

I praktiken bjuder beredningsgruppen till exempel in experter till boendeforumen som är lämpliga med tanke på områdets utveckling.  Beredningsgrupperna väljer teman för de här tillfällena enligt vad de tycker är aktuellt för att förbättra trivseln i storområdet.

Verksamheten koordineras av en arbetsgrupp för boendeforum.  Dess sex medlemmar väljs av två centralorganisationer för invånarföreningarna: Esbo stadsdelsföreningars förbund rf och Esbobygdens ungdomsförbund rf.

Staden erbjuder boendeforumen till exempel lokaler och små anslag för att ordna verksamheten.