Tillgänglighet

Esteetön EspooTillgänglighetsombudsmannen följer i dag upp hur tillgängligheten genomförs i Esbo och övervakar i samråd med byggnadstillsynen tillgängligheten i nya byggprojekt.

I en motion i Esbo stadsfullmäktige år 2001 föreslogs att staden före år 2012 skulle bygga och bygga om kollektivtrafiken och områden och byggnader som är öppna för allmänheten så att de är tillgängliga, trygga och hälsosamma för alla invånare; handikappade, barn och vuxna med barn i sällskap.

Stadsdirektören utnämnde en Styrgrupp för tillgänglighet för åren 2007–2008. Styrgruppen leder och koordinerar genomförandet av tillgänglighet i Esboförvaltningarnas projektplaner. Sekreterare i styrgruppen är tillgänglighetsombudsmannen.

Om du upplever eller ser problem med tillgängligheten, ta kontakt per telefon med tekniska centralens kundtjänst eller per e-post direkt med tillgänglighetsombudsmannen (kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter:

Jaana Länkelin
Tillgänglighetsombudsman
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi


Tekniska centralens kundtjänst: tfn 09 816 25100