Byggande

Staden låter bygga och bygger bl.a. lokaler för de kommunala tjänsterna, grundförsättningar för livet i staden. I de kommunala byggprojekten samarbetar ofta många parter.

Byggnadstillsynen medverkar till att skapa en fungerande, trygg och trivsam miljö för invånarna. Centralen styr och ger råd om byggande och miljöpåverkan, ger anvisningar för planeringen och beslutar om tillstånd. Tomtenheten sköter utvecklingen av stadens jordegendomar.