Byggnadstillsynscentralen

Byggnadstillsynscentralen medverkar till att skapa en fungerande, trygg och trivsam miljö för invånarna. Centralen styr och ger råd om byggande och miljöpåverkan, ger anvisningar för planeringen och beslutar om tillstånd. Byggnadsnämnden styr centralens verksamhet.

Bygglov, åtgärdstillstånd, rivningstillstånd, tillstånd för landskapsarbeten och trädfällning

Telefontid mån–tors kl. 9.00–10.30

Byggnadstillsynscentralens kontaktuppgifter

Tillsyn över byggarbete, konstruktions- och VVS-planer, samt konstruktions- och VVS-tekniska tillstånd

Telefontid mån–tors kl. 9.00–10.30 och fre 9.30–10.30

Byggnadstillsynens ledning

  • Byggnadstillsynschefen: Pasi Timo
  • Bygglovschef: Solja Mäkelä
  • Konstruktionschef: Kari Pajanne